Algebra 2 (Alg2)

Kursusindhold

Ringe, legemer, homomorfier, idealer, kvotientringe, brøkringe.
Faktorisering i kommutative ringe, hovedidealområder, Euklidiske ringe.
Polynomiumsringe, faktorisering i polynomiumsringe, irreducibilitet.
Moduler, homomorfier, eksakte følger (hvis tiden tillader det).

Engelsk titel

Algebra 2 (Alg2)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i matematik
 

Målbeskrivelse

Når kurset er færdigt forventes den studerende, inden for kursets indhold, at kunne:

VIDEN:
- Udvise overblik over og forståelse af grundlæggende matematiske begreber og teorier

FÆRDIGHEDER:
- Følge argumenter der indgår i beviser
- Formulere og gengive centrale definitioner, resultater og beviser
- Argumentere med centrale abstrakte begreber
- Anvende centrale resultater og metoder til at løse konkrete problemer og opgaver

KOMPETENCER:
- Relatere kursets indhold til tidligere (algebra)kurser

5 timers forelæsninger samt 4 timers øvelser per uge i 7 uger.

Algebra 1 (Alg1) eller tilsvarende.

Mundtlig
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Ved aktiv deltagelse i øvelserne og diskussiontimerne får de studerende mundtlig feedback fra instuktoren og medstuderende.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 minutter
30 minutters forberedelsestid
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Alle hjælpemidler er tilladt i forberedelsestiden. Under eksaminationen må den studerende kun medbringe et stykke papir med nogle stikord.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 35
 • Forberedelse (anslået)
 • 142
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 206