Algebra 1 (Alg1)

Kursusindhold

Grupper, diedergrupper, symmetriske og alternerende grupper, matrixgrupper, homomorfier og isomorfier, undergrupper, cykliske grupper og cykliske undergrupper, frembragte undergrupper, sideklasser, normale undergrupper, faktorgrupper, isomorfisætningerne, gruppevirkninger, Sylows sætninger, direkte produkter, endeligt frembragte abelske grupper.

Engelsk titel

Algebra 1 (Alg1)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i fysik                                              
Bacheloruddannelsen i matematik

Målbeskrivelse

Viden: Forklare definitionerne på de i kurset indgående begreber og operere sikkert med dem. Forklare det faglige indhold beskrevet i indholdsfortegnelsen på en indsigtsfuld måde.

Færdigheder: Løse problemer inden for kursets emnekreds. Selv lave beviser for sætninger indenfor kursets emnekreds.

Kompetencer:  Anvende abstrakte resultater inden for det faglige indhold, herunder Sylows sætninger og struktursætningen for endeligt frembragte abelske grupper, på konkrete problemstillinger, og argumentere med simple abstrakte begreber inden for gruppeteorien.

2+3 timers forelæsninger og 2+3 timers øvelser pr. uge i 7 uger.

Diskrete matematike metoder (DisMat) og Lineær algebra (LinAlg) eller tilsvarende.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
---
Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 35
 • Forberedelse (anslået)
 • 127
 • Teoretiske øvelser
 • 35
 • Vejledning
 • 6
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 206