Regnskab og jura (Regn&Jura2)

Kursusindhold

En oversigt over regnskabs- og tilsynsstandarder inden for forsikring.

Engelsk titel

Accounting and Law (Regn&Jura2)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik

Målbeskrivelse

Viden om den regnskabs- og tilsynslovgivning, som danner rammen for forsikringserhvervet.

Færdigheder: Ved kursets afslutning forventes den studerende at kunne
redegøre for det lovgivningsmæssige miljø for regulering af og tilsyn med en forsikringsvirksomhed; Redegøre for grundlæggende principper i regnskabsførelse; Redegøre for det lovgivningsmæssige miljø for regnskabsførelse i en forsikringsvirksomhed

Kompetencer: At give den studerende indsigt i den regnskabs- og tilsynslovgivning som danner rammen for forsikringserhvervet

6 timers forelæsninger per uge i 7 uger.

Forsikring og jura eller tilsvarende.

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Ingen forberedelse
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 163
  • Eksamen
  • 1
  • Total
  • 206