Nanobio 1

Kursusindhold

Emnerne i kurset omfatter grundlæggende nanoteknologiske forståelse af vigtige biomolekylære komponenter: Lipider og membraner, der definerer grænserne for celler, og proteiner, deres funktion styrer cellulære processer og livet.

For proteiner vil vi fokusere på de parametre, der ligger til grund deres foldning fra aminosyrer polypeptider, deres dynamik og funktion. Mekanismen af enzymatisk katalyse og regulering vil så blive diskuteret. Vi vil derefter præsentere lipider og diskutere de grundlæggende begreber, der ligger til grund for deres samling til membraner og egenskaberne for membraner. Endelig vil vi bo på samspillet mellem membran egenskaber og protein funktion.

I alle tilfælde vil vi diskutere, hvordan de indfødte biologiske system er en inspiration til samling af nanoskala systemer, og hvordan gengæld studere disse systemer ved nanoteknologiske værktøjer giver os mulighed for at forstå biologi på det molekylære niveau.

Laboratorieøvelser vil blive fokuseret på anvendelsen af nanotechnologucal værktøjer til at undersøge egenskaber bionanosystems.

Nano-applikationer: samling og karakterisering af biologiske inspirerede makromolekylære systemer

Nanomethods: principper og eksempler på anvendelser af for eksempel: lysabsorption og emission; nanoteknologiske teknikker som fluorescensspektrometer, fluorescens mikroskopi og enkeltpartikel spekroskpy 

 

Laboratorie-og edb-øvelser og selvstudier: brug af nanoteknologiske metoder til studier af processer af biologisk / biokemisk relevans; anvendelse af protein struktur databaser, PyMOL, ChemDraw

Kritisk søgning, læse litteratur. Indsæt litteratur til Word-filer ved hjælp Endnote

Engelsk titel

Nanobio 1

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i nanoscience

Målbeskrivelse

- Identificere nogle af de nanostørrelse biomolekylære elementer, der styrer cellens liv.

- Forklar nogle af de nanoskala mekanismer, der ligger til grund for funktion og regulering af biomolekyler.

- Tilstrækkeligt kendskab til de grundlæggende nanoteknologiske termer til at læse originale artikler om nano-biologiske emner, og være i stand til at forklare de anvendte metoder og opnåede resultater.

Færdigheder

- Brug flasker, pipetter, sprøjter.

- Anvende  nanoteknologiske teknikker til at karakterisere biomolekylære interaktioner og enzym funktion på nanoskala

Have kendskab til brugen af optisk mikroskopi teknikker og enkelt molekyle eksperimenter.

- Bearbejde og analysere forsøgsdata vedrørende biomolekylære interaktioner og udvikle modeller

- Søge, kritisk læse og vurdere relevant videnskabelig litteratur

Kompetencer

- forudsige og formulere modelsystemer til at studere biomolekyler.

- Fortolke eksperimentelle analytiske data til analyse af udvalgte prøver.

- Mulighed for at bruge IT i form af: regneark til dataanalyse og behandling, Biokemisk software som ChemDraw, PyMOL, Image J og Endnote til litteratur indsættelse.

- Søg, evaluere, opsummere og udnytte den viden til gennemførelse af videnskabelig forskning på området bionanoteknologien

Forelæsninger, regneøvelser, læsning af originalartikler, mundtlig diskussion, laboratorieøvelser, databehandling og rapportskrivning.

Angives på Absalon

Indholdet af KemiOrg, NanoF1 og NanoF2 forudsættes bekendt.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Skriftlig prøve vægtes med 70% af karakteren og to labrapporter vægtes 30%. Begge delprøver skal bestås.

Kurset er udtaget til ITX-eksamen
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

 

Da eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computere til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Hvis lærebøger og noter er tilladte iflg kursusbeskrivelsen skal de medbringes i papirform eller uploades før eksamen til ITX-systemet via Digital Eksamen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 20
 • Forberedelse (anslået)
 • 150
 • Teoretiske øvelser
 • 20
 • Praktiske øvelser
 • 12
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206