Videregående uorganisk kemisk syntese (VidUorgSyn)

Kursusindhold

Selvstændig planlægning og udførelse af uorganisk syntesearbejde ud fra forskrifter i faglitteraturen. Vurdering af sikkerhedsmæssige og miljømæssige aspekter ved arbejdet.

Engelsk titel

Advanced inorganic chemical synthesis (VidUorgSyn)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i kemi

Målbeskrivelse

Efter endt kursus har den studerende viden om og kendskab til simple og avancerede enhedsoperationer og synteseteknikker, og hvorledes disse anvendes i forbindelse med syntesearbejde.

Efter endt kursus har den studerende færdigheder i at betjene laboratorieudstyr, at arbejde sikkert i et laboratorium, samt at anvende relevant elektronisk baseret informationssøgning.

Efter endt kursus har den studerende kompetencer til:
- at læse og fortolke præparative synteseforskrifter fra dansk og fremmedsproget faglitteratur
- selvstændigt at udarbejde risikoanalyser forbundet ved syntesearbejdet
- selvstændigt at modificere en forskrift og fremgangsmåde under hensyntagen til de aktuelle rammer, tilgængelige udgangsstoffer og det tilgængelige udstyr
- selvstændigt at vurdere hvilke termodynamiske samt fysisk-kemiske data der er relevante for syntesearbejdet.

Laboratoriearbejde. I forbindelse med synteseopgaverne afleveres uddybende rapporter. I sidste halvdel af blokken anvendes tiden til en større sammenhængende synteseopgave. Alle rapporter indeholder relevante observationer samt en uddybende diskussion af relevansen af alle operationer, kemisk og fysisk natur af udgangsstoffer, produkter og biprodukter.

Det anbefales at den studerende er fortrolig med indholdet af de obligatoriske kurser på første år af bacheloruddannelsen i kemi.

Kurset kan ikke tages, hvis UOrgSyn er bestået.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Bedømmelsen baseres på otte opnåede eksperimentelle resultater (stoffer) samt tilhørende afleverede rapporter. Envidere skal en (1) uddybene rapport alfleveres. Alle ni rapporter samt ekperimentelle resultater (stoffer) vægtes lige.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 136
 • Praktiske øvelser
 • 276
 • Total
 • 412

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NKEB10004U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 1
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17) , B og C
Kapacitet
Ingen begrænsning
Studienævn
Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience
Udbydende institut
 • Kemisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Høgni Weihe   (5-79676b6a6742656a676f306d7730666d)
Underviser

Høgni Weihe og Stergios Piligkos

Gemt den 18-05-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students