Eksperimentelt kursus i almen kemi (EksAlmKem)

Kursusindhold

Eksperimentelle øvelser i kemi i vandige øpløsninger, stofidentifikation og rotationsøvelser i kinetik, ekstraktion, kromatografi , indledende sikkerhedskursus

Engelsk titel

Experimental Course in General Chemistry (EksAlmKem)

Målbeskrivelse

Kompetencer
• demonstrere god laboratoriepraksis og evne til at vurdere sikkerhedsaspekter ved arbejde i et kemisk laboratorium 
• tolke en øvelsesforskrift (vejledning) og sætte sig ind i anvendelsen af beskrevet laboratorieudstyr samt udføre det beskrevne eksperimentelle forløb 

Færdigheder
• anvende kvantitative laboratoriemetoder til massebestemmelse (vejning) og væskerumfangsmåling (pipettering, titrering) foruden pH-bestemmelse og spektrofotometri samt kvalitativt vurdere fejlkilder 
• anvende kvalitative laboratoriemetoder til analyse for bestemte kemiske forbindelser eller grupper af kemiske forbindelser
• Indledende risikovurdering
• planlægning og evaluering af eksperimenter og rapportskrivning. 

Viden
kinetik, ekstraktion, kromatografi, stofidentifikation 

Eksperimentelle øvelser samt enkelte forelæsninger, 2 x 4.5 timer pr uge i 6 uger

Angives på absalon siden

Mundtlig
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
80% fremmøde med aktiv deltagelse samt godkendelse af ni rapporter som vægtes lige.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 6
  • Forberedelse (anslået)
  • 146
  • Praktiske øvelser
  • 54
  • Total
  • 206