Modul 5: Kvalificering af naturmiljøer til sundhedsfremme og behandling – planlægning og projektstyring

Kursusindhold

Alle naturområder fremmer ikke sundhed, og alle haver er ikke terapihaver. Dette kursus fokuserer på at forstå naturens og terapihavers potentiale for sundhedsfremme og behandling. De studerende skal kunne identificere særlige oplevelsesværdier i naturen og lade dem indgå i et terapeutisk sundhedsfremmende forløb.

Kurset introducerer til brug af  basale værktøjer til projektledelse og - styring i processen med at etablere en terapihave og/eller et sundhedsfremmende naturbaseret projekt.  Herunder viden om formelle rammer f.eks. i form af lovgivningog samarbejdspartnere f.eks. offentlige partnere, institutioner og virksomheder.

Kurset indeholder en projektopgave, der i logbogsform detaljeret beskriver processen med etablering af en terapihaven og/eller et sundhedsfremmende projekt der danner grundlag for eksamen.

Engelsk titel

Module 5:

Uddannelse

Masteruddannelsen i landskab og planlægning

Målbeskrivelse

Efter kurset forventes den studerende at have erhvervet sig følgende.

Viden

 • Forstå begrebet 'oplevelsesværdier' og disses potentiale i et terapeutisk sundhedsfremmende forløb
 • Have forståelse for etableringsprocessen af et terapihaveprojekt eller et naturbaseret sundhedsfremmende projekt herunder de formelle rammer og samarbejdpartneres rolle.
 • Kende til basale værktøjer indenfor projektledelse og projektstyring 

 

Færdigheder

 • Identificere 'oplevelsesværdier' som en del af et naturbaseret forebyggelses- eller behandlingsprojekt
 • Etablere samarbejde med relevante partnere om et projekt relateret til kursus emnet, og herunder anvende basale redskaber til projektledelse og projektstyring. 

 

Kompetencer

 • Selvstændigt anvende 'oplevelsesværdier' i relevant praksis. 
 • Iværksætte og indgå som projektleder i et terapihaveprojekt eller et naturbaseret sundhedsfremmende projekt

 

Studie- og undervisningsformen er tilpasset studerende, der vil videreudanne sig sideløbende med et fuldtidsjob. Undervisningen er koncentreret til to internater af 2 1/2 dages varighed samt to enkeltstående kursusdage. Forud for hvert internat/kursusdag informeres om kursuslitteratur (50-200 sider). Internaterne består dels af foreslæsninger, seminarer, projektarbejde, vejledning og ekskursioner.

Der informeres om undervisningsmateriale og kursuslitteratur inden kursus start.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Skriftlig aflevering, løbende
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige aflevering. Eksamen bedømmes således at den skriftlige opgave vægter 60% og den mundtlige fremlæggelse 40%. Den mundlige del af eksamen består af fremlæggelse og diskussion af logbogen. Opgaven udarbejdes løbende under kurset og afleveres inden eksamen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

De studrende vurderes ud fra målbeskrivelsen for modulet.

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 50
 • Holdundervisning
 • 8
 • Forberedelse (anslået)
 • 75
 • Ekskursioner
 • 16
 • Projektarbejde
 • 120
 • Vejledning
 • 5
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 275