Friluftsliv (PT-Friluft)

Kursusindhold

Modulet indeholder en teoretisk og en praktisk del samt teori direkte koblet til praksiselementer:

 • Friluftslivets pædagogik og tværfaglige potentialer.
 • Friluftsorganisationer med indflydelse på friluftslivet i Danmark samt konfliktfelter i dansk natur.
 • Danskernes friluftsliv - deltagermønstre, natursyn, ønsker og holdninger
 • Nationalparker i Danmark
 • Natur og kulturlære - eksemplificeret bl.a. via havkajak, cykel eller vandring.
 • Kystfriluftsliv i Danmark - teknik, sikkerhed, hypotermi og beklædning relateret til havkajak (EPP 2 (European Paddle Pass) færdigheder).
Engelsk titel

Outdoor Activities and Education (PT-Friluft)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet

Målbeskrivelse

Viden

Den studerende skal have viden om teori, metode og praksis inden for fagområdet FRILUFTSLIV.

Skal kunne forstå og reflektere over teori, metode og praksis (herunder sikkerhedsaspekter) på baggrund af lærer (havkajak-kystfriluftsliv) og elevstyrede forløb i friluftsliv, dvs. turforløb med selvvalgt fagligt indhold relateret til natur og kultur.

Færdigheder

Den studerende skal kunne anvende fagområdets metoder og redskaber, der knytter sig til beskæftigelse inden for ovennævnte fagområder i friluftsliv.

Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller i forhold til formidling af friluftsliv , dvs. kunne formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller, ikke-specialister, samarbejdspartnere og brugere.

Kompetencer

Den studerende skal kunne håndtere relativt komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdssammenhænge og selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde

 

Forelæsninger, diskussionstimer, gruppearbejde, hjemmearbejdsopgaver og internat.
OBS! Der indgår 2 obligatoriske internatforløb fra fredag - søndag. Nærmere oplysninger ved kursusstart.

Kursuslitteratur oplyses í Absalon.

Eksempler på kursuslitteratur:

Grundbogen: FRILUFTSLIV - Natur, samfund og pædagogik. 2009
Munksgard Danmark.

Det forventes, at du har erfaring med udeliv.

De studerende skal forvente udgifter til rejse, transport og kost under turforløb/​internater samt til personligt udstyr. Forventet udgift til rejser og kost ca. kr. 1.500,-.
Valgfrit modul på bacheloruddannelsen i Idræt.

Det forventes, at du råder over personligt udstyr (liggeunderlag, sovepose, cykel, hensigtsmæssig beklædning mv.). IGN/Skovskolen stiller havkajakker og øvrigt fællesudstyr til rådighed.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Modulet friluftsliv rummer flere obligatoriske evalueringsforløb. Havkajakforløbet rummer dels en skriftlig evaluering - dels mundtlig evaluering / refleksion.

Den selvstændige tur afsluttes med fremlæggelser i gruppe/ individuelt i plenum (videndeling), hvor hver gruppes arbejder/ fremlæggelser lægges ud på ABSALON i form af PDF filer.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 2 dage
Centralt stillet hjemmeopgave på max 15 A4 sider, inkl. bilag.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se venligst målbeskrivelsen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 36
 • Forberedelse (anslået)
 • 62
 • Praktiske øvelser
 • 36
 • Ekskursioner
 • 24
 • Eksamen
 • 48
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NIGB16002U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 1
Skemagruppe
B
Kapacitet
25
Studienævn
Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Johanne Lybecker Christiani   (3-72746b48716f7636737d366c73)
Underviser

Erik Mygind (IGN), Søren Præstholm (IGN), Frank Søndergaard Jensen (IGN), Steen Nepper Larsen (ÅU) & Søren Andkjær (SDU), Johanne Christiani (IGN)

Endvidere Merete Fischer som u.a. på havkajakdel hvis antal studerende over 10 studerende (sikkerhedskrav)

Gemt den 01-03-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students