Hydrogeologi (HydroGeo)

Kursusindhold

Videregående indføring i fysiske strømnings- og stoftransportprocesser i flere dimensioner; regionale grundvandsstrømninger og effekt af geologi og landskab, bestemmelse af hydrogeologiske parametre (prøvepumpning); geologisk heterogenitet; introduktion til modellering af grundvandsstrømninger og stoftransport, vandressourcer og bæredygtighed.

Engelsk titel

Hydrogeology (HydroGeo)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience
 

Målbeskrivelse

Viden:

 • Geologi, landskab, og grundvandsmagasiner
 • fysiske strømnings- og stoftransportprocesser i grundvandsmagasiner
 • grundvandsressourcer, bæredygtighed
 • grundvandsforurening
 • grundvandsmodellering

 

Færdigheder:

 • modellering med state-of-the-art grundvandsmodeller
 • prøvepumpningsanalyse med state-of-the-art software
 • analysere grundvandsstrømninger under stationære og ikke-stationære forhold

 

Kompetencer:

 • vurdere grundvandsmagasiner og opstille konceptuelle hydrogeologiske modeller
 • analysere grundvandsstrømninger både under stationære og ikke-stationære forhold
 • vurdere effekten af geologisk heterogenitet på grundvandsstrømning
 • anvende forskellige computermodeller herunder både tolkningsmodeller baseret på simple analytiske løsninger og mere avancerede numeriske grundvandsmodeller
 • udarbejde hydrogeologiske rapporter

Undervisningen foregår ved forelæsninger og projektarbejde. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Se kursushjemmesiden på Absalon

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geologi-geoscience uddannelsens obligatoriske kurser på 1. år.

Skriftlig

De studerende afleverer rapporter i løbet af kurset som bliver kommenteret/rettet og sendt tilbage.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende
Mundtlig prøve, 20 minutter
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres inden eksamensugen. Ved den mundtlige prøve trækker den studerende et blandt i forvejen kendte spørgsmål og eksamineres uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en vægtning af den skriftlige præstation med 50 % og den mundtlige præstation med 50 %. Kurset bestås, hvis den samlede vægtede karakter er bestået.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 21
 • Forberedelse (anslået)
 • 143
 • Øvelser
 • 42
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NIGB14054U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 1
Skemagruppe
C
Kapacitet
64
Studienævn
Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Karsten Høgh Jensen   (3-6e6b6d436c6a71316e7831676e)
Gemt den 13-07-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students