Globalisering og rumlig forandring i det globale syd

Kursusindhold

Kurset introducerer grundlæggende udviklingsteorier og –strategier og gennemgår basale sociale, økonomiske og miljømæssige aspekter af globaliseringsprocesserne.

Kurset er opdelt i 3 overordnede temaer:
For det første den internationale arbejdsdeling, som etableres gennem transnationale selskabers aktiviteter og statslig regulering, for det andet ’rural development’ og lokale landbrugsstrategier, og for det tredje social og lokal udvikling i det globale Syd med fokus på migrations- og urbaniseringsprocesser.

Indenfor disse tre overordnede emner gennemgås centrale problemstillinger i ulandsgeografien såsom den rumlige udformning af globale produktionsnetværk, ’livelihood’ strategier og deres rumlige konsekvenser for urbane og rurale områder, samt socialgeografisk ulighed og fattigdom.

Engelsk titel

Globalisation & Spatial Change in the Global South

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Målbeskrivelse

 Viden:

 • International arbejdsdeling
 • Global governance
 • Industrialiseringsstrategier
 • Globale produktionsnetværk og deres rumlige udformning
 • Landbrugets globalisering og 'rural development'
 • Lokale strategier
 • Mobilitet
 • Migration
 • 'Livelihood'
 • Urbanisering
 • Socialgeografisk ulighed
 • Fattigdom
   

Færdigheder:

 • Redegøre for centrale udviklingsteorier og deres betydning for udformningen af udviklingsstrategier
 • Anvende viden om transantionale selskaber og offentlig regulering til at beskrive udviklingen i globale produktionsnetværk
 • Redegøre for de overordnede faktorer, som har indflydelse på landbrugsproduktionen i ulandene
 • Anvende ’livelihood’-tilgangen i både en rural- og urban ulandssammenhæng, herunder diskutere tilgangens anvendelighed og dens centrale begreber
 • Redegøre for de overordnede mønstre og strategier forbundet med ’land-by’ relationer i ulandene
 • Redegøre for forskellige migrationsprocesser og deres sammenhæng og betydning for udvikling.


Kompetencer:
 

 • Analysere og vurdere globaliseringsprocesser og deres sociale, økonomiske og miljømæssige konsekvenser i ulandene
 • Vurdere betydningen af statslig regulering for lokaliseringen af transnationale selskabers aktiviteter
 • Analysere drivkrafter og effekter for ulandenes landbrugsproduktion
 • Vurdere relationer mellem land og by, former og årsager til migration og byvækst i ulandene

Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon. Der skal under kursets forløb afleveres 3 opgaver.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformatik uddannelsens obligatoriske kurser på 1. år.

Mundtlig
Kollektiv
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
skriftlig eksamen

Kurset er udtaget til ITX-eksamen
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

 

Da eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computere til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Hvis lærebøger og noter er tilladte iflg kursusbeskrivelsen skal de medbringes i papirform eller uploades før eksamen til ITX-systemet via Digital Eksamen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 150
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NIGB14034U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 1
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
100
Studienævn
Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Marianne Nylandsted Larsen   (3-7c7d7b4f78767d3d7a843d737a)
Gemt den 27-08-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students