Investering og Finansiering

Kursusindhold

 • Investeringsbeslutninger og tidspræferencer
 • Generelt om renter og rentesregning
 • Fastlæggelse af kalkulationsrenten
 • Investeringskalkuler. Alternative metoder til rentabilitetsberegning
 • Investeringsplanlægning under hensyntagen til inflation og skat
 • Vurdering af investeringsalternativer
 • Porteføljeteori
 • CAPM
 • Risikovurdering
 • Kapitalstruktur
 • Vurdering af finansieringsalternativer
   

 

Engelsk titel

Investment and Finance

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i miljø- og fødevareøkonomi
Bacheloruddannelsen i naturressourcer
 

Målbeskrivelse

Kursets hovedmålsætning er at kvalificere den studerende til at kunne gennemføre investerings- og finansieringsbeslutninger.

Når kurset er gennemført forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • Udvise kendskab til forskellige metoder til rentabilitetsberegninger
 • Udvise kendskab til aktuelle kalkuleværktøjer
 • Udvise indblik i centrale parametre ved valg af finansiering
 • Udvise indblik i praktisk investeringsplanlægning.Færdigheder:

 • Anvende de forskellige metoder til rentabilitetsberegning
 • Opstille forudsætningerne for investeringsberegninger
 • Udarbejde investeringskalkuler under hensyntagen til inflation og skat
 • Beregne den effektive rente såvel før- som efter skat.

 

Kompetencer:

 • Kan omsætte teoretiske nøglebegreber til praksis
 • Analysere og vurdere investering og finansierings indvirkning på virksomhedens totaløkonomi (resultat og likviditet).

 

Undervisningen vil bestå af forelæsninger, understøttet af øvelser, hvor de studerende får mulighed for at anvende teorien på praktiske problemstillinger. Ud over de mere generelle øvelsesopgaver, vil der være 3 afleveringsopgaver.

Litteraturen vil blive oplyst ved kursusstart og vil kunne have karakter af nedenstående:

Berk and DeMarzo, Corporate Finance: The Core, Pearson, global edition, 2014.

 

Det anbefales, at studerende har et basalt kendskab til mikroøkonomi. F.eks. Indledende økonomi, Mikroøkonomi eller tilsvarende.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Feedback foregår i øvelserne, og særligt omkring de obligatoriske afleveringsopgaver, der skal godkendes for adgang til eksamen.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Skriftlig prøve

Kurset er udtaget til ITX-eksamen
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

 

Da eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computere til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Hvis lærebøger og noter er tilladte iflg kursusbeskrivelsen skal de medbringes i papirform eller uploades før eksamen til ITX-systemet via Digital Eksamen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

Fuld opnåelse af målbeskrivelsen for kurset vil udløse karakteren 12.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 48
 • Forberedelse (anslået)
 • 130
 • Praktiske øvelser
 • 24
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206