Anvendt spilteori

Kursusindhold

Det økonomiske system er grundlæggende et resultat af millioner af beslutninger. Spilteori beskæftiger sig med strategiske beslutninger - dvs. beslutninger hvor man også skal tage højde for andres beslutninger, fordi resultat afhænger af alle de involverede agenters handlinger. Spilteori er derfor relevant for beslutninger lige fra international politik til dyrs eller planters overlevelses strategier.

I dette kursus vil vi fokusere på økonomiske anvendelser af spilteori. Det indebær både de traditionelle modeller fra industriøkonomi (fx oligopol modeller, prisdiskrimination mv), men også anvendelser som f.eks. omkostningsfordeling og rationering der er vigtige i alle de situationer hvor vi ikke kan bruge markedet til at allokere.  

Spilteori kan grundlæggende opdeles i hhv. kooperativ og ikke-kooperativ spiltreori. Vi skal se på begge dele. I ikke-kooperativ spilteori handler hver agent alene (det er altså alle mod alle) hvorimod kooperativ spilteori vedrører situationer hvor agenter må slå sig sammen i koalitioner. Begge former for modeller er vigtige i økonomi.


 

Engelsk titel

Applied Game Theory

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i miljø- og fødevareøkonomi
Bacheloruddannelsen i naturressourcer

Målbeskrivelse

Kurset hovedmålsætning er at give en grundlæggende forståelse for formaliseret analyse af beslutningsproblemer ved brug af spilteori og modeller for adfærd.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:
- Forstå de grundlæggende principper i logisk/spilteoretisk analyse af beslutninger.
- Være fortrolig med økonomiske anvendelser af spilteori.
- Have kendskab til deskriptive modeller for beslutningstagning

Færdigheder:
- Opstille og anvende spilteoretiske modeller til analyse af forenklede økonomiske problemstillinger. 
- Forholde sig kritisk til antagelser.

Kompetencer:
- Angribe beslutningsproblemer med en selvstændig og kritisk økonomisk tilgang.

Undervisningen vil foregå som en løbende kombination af forelæsninger og teoretiske øvelser. Øvelserne skal både bruges til at anskueliggøre pointer i forelæsningen og til at give rutine i fremgangsmåden. For at fremme intuitionen vil gruppearbejde, dialog og diskussion blive prioriteret. Dette kan evt. også fremmes med fremlæggelser.

En grundbog indenfor spilteori (Det kunne være Robbert Gibbons - A primer in Game Theory), samt div. materiale oploaded til Absalon.

Mindst et grundlæggende kursus i mikroøkonomi

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet

 

 

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøven er en skriftlig prøve med hjælpemidler.
Kurset er udtaget til ITX-eksamen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Da eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computere til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Hvis lærebøger og noter er tilladte ifølge kursusbeskrivelsen skal de medbringes i papirform eller uploades før eksamen til ITX-systemet via Digital Eksamen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 40
 • Forberedelse (anslået)
 • 126
 • Teoretiske øvelser
 • 36
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NIFB14002U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 4
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
Ingen begrænsninger
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Naturressourcer, Miljø og Husdyr
Udbydende institut
 • Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jens Gudmundsson   (2-6d6a436c697572316e7831676e)
Gemt den 12-05-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students