Fagets videnskabsteori - økonomi

Kursusindhold

Kurset vil introducere de studerende til at se og forstå jordbrugs- og miljøøkonomi og de tilhørende videnskabelige discipliner i et alment perspektiv. Den studerende skal på selvstændig vis kunne diskutere videnskabsteoretiske og etiske spørgsmål, som knytter sig til udvikling og anvendelse af faglig viden med relation til anvendt økonomi.

Der gives en introduktion til centrale videnskabsteoretiske begreber og problemstillinger, herunder model og virkelighed, hypotese, bekræftelse og falsifikation, paradigme, videnskabelig usikkerhed og kausalitet. Disse begreber vil blive brugt til at analysere økonomiens fundamentale antagelser om rationel adfærd og centrale teoridannelser som mikroøkonomi, økonometri og makromodeller.

De væsentligste etiske teorier gennemgås ved at tematisere deres relevans for økonomien. Samtidig tematiseres det etiske indhold af velfærdsøkonomien ved at sætte den i forhold til de præsenterede etiske teorier.

Desuden introduceres den studerende til de grundlæggende principper for god videnskabelig praksis og reglerne omkring brud på god videnskabelig praksis, herunder diskuteres plagiering samt fabrikering og forfalskning af data.  

Endelig præsenteres nogle økonomisk-samfundsmæssige problemstillinger, der vedrører bæredygtighed under inddragelse af emner som fx. fødevare- og energiproduktion, klimaforandringer, fattigdom, biodiversitet og grøn omstilling, hvor brugen af økonomiske metoder analyseres ud fra såvel videnskabsteori som etisk teori.

Engelsk titel

Philosophy of Science - Economics

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i miljø- og fødevareøkonomi
Bacheloruddannelsen i naturressourcer

Målbeskrivelse

Ved kursets afslutning forventes den studerende at kunne:

 

Kompetencer:

Præsentere videnskabsteoretiske og værdimæssige problemstillinger i økonomien for andre faggrupper og indgå i en dialog om dem

 

Færdigheder:

Analysere vidensgrundlaget i økonomifaglige problemstillinger

Analysere værdimæssige problemstillinger i relation til økonomien og dens anvendelser

Analysere egen praksis fra et redelighesmæssigt perspektiv

 

Viden:

Redegøre for  udvalgte erkendelsesteoretiske problemstillinger med relevans for økonomi

Redegøre for væsentlige etiske teorier

Redegøre for principperne for god videnskabelig praksis og reglerne vedrørende brud på god videnskabelig praksis.

De relevante videnskabsteoretiske og etiske teorier og begreber og deres sammenhæng med faglige problemstillinger præsenteres gennem forelæsninger, øvelser og diskussion. Forelæsningerne danner udgangspunkt for kursets kerneaktiviter: Øvelser og diskussioner, hvor der på baggrund af skriftlige cases, audiovisuelle kilder mm vil blive arbejdet med begreber og teorier som led i at underbygge og støtte forståelsen af forelæsningernes temaer. Nogle forelæsninger holdes af inviterede gæster med speciale inden for særlige økonomiske teoridannelser eller anvendelsesområder. Andre forelæsninger er sammen med naturressourceuddannelsen, hvor videnskabsteoretiske, etiske eller samfundsmæssige problemstillinger af fælles relevans præsenteres. Der afleveres 4 mindre obligatoriske opgaver i løbet af kurset.

Undervisningsmaterialet består af en eller flere lærebøger samt et kompendium af artikler, som oplyses på Absalon umiddelbart før kursusstart.

Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 12 timer
Hjemmeopgave. Eksamensspørgsmål offentliggøres ved eksamensstart.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelser

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 25
 • Forberedelse (anslået)
 • 120
 • Praktiske øvelser
 • 30
 • Projektarbejde
 • 30
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 206