Idræt og ernæring 2

Kursusindhold

Ved gennemgang af videnskabelige originalartikler studeres samspillet mellem fysisk aktivitet og ernæring, herunder ernæringens påvirkning af substratvalg før, under og efter fysisk arbejde og dermed den funktionelle rolle for den fysiske præstationsevne.

Engelsk titel

Exercise and Nutrition 2

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i humanfysiologi

Målbeskrivelse

VIDEN:
Den studerende vil ud fra videnskabelig originallitteratur opnå viden om kostens indvirkning på stofskiftet - især før, under og efter muskelarbejde og ved træning.

Den studerende vil opnå viden om molekylære reguleringsmekanismer bag samspillet mellem kost og stofskifte.

Den studerende vil opnå viden om  State of the art metoder til og planlægning af undersøgelser til belysning af samspillet mellem kost og stofskifte i relation til muskelarbejde og træning - fra cellekulturer, genmodificerede dyremodeller til mennesket.

FÆRDIGHEDER:
Den studerende vil opnå færdigheder i at analysere, opstille sammenhænge og vurdere videnskabelig originallitteratur indenfor emnet.

KOMPETENCER:
Den studerende vil opnå kompetence i at drage ansvar for egen faglige udvikling.

Den studerende forventes endvidere at opnå kompetencer til at kunne foretage syntese og perspektivering på baggrund af den erkendelse der er opnået gennem studering af original videnskabelig litteratur indenfor kost, stofskifte og fysisk aktivitet samt at opnå færdigheder i translation og formidling af grundvidenskabelige problemstillinger.

Forelæsninger, diskussionstimer, gruppearbejde, problembaseret læring samt øvelser.

Videnskabelige reviews samt originalartikler som oplyses på Absalon.

Kurser i idræt og ernæring, humanfysiologi og arbejdsfysiologi anbefales.

Kurset forudsætter faglighed svarende til en bestået BA-uddannelse.

Skriftlig
Mundtlig

Undervisningsformen inkluderer individuel mundtlig feedback gennem hele undervisningsforløbet, endvidere individuel skriftlig feedback ved opgaveafleveringer.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Mundtlig eksamen 30 min. med 30 min. forberedelsestid (alle hjælpemidler tilladt under forberedelsen)
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 35
 • Forberedelse (anslået)
 • 145
 • Teoretiske øvelser
 • 21
 • Praktiske øvelser
 • 4
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NIDK10009U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 blok

Placering
Blok 3
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt
Udbydende institut
 • Institut for Idræt og Ernæring
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Bente Kiens   (6-68716f6b747946746b7e7934717b346a71)
Gemt den 08-12-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students