Træningsplanlægning (PT-Træn)

Kursusindhold

Kurset er opdelt i tre hovedområder:

 • Analyse af en idrætsgren. De studerende indsamler data og afprøver metoder til bestemmelse af de fysiologiske krav i forskellige idrætsgrene.
 • Analyse af forskellige testmetoder. Baseret på analyse af idrætsgren opstilles og afprøver de studerende metoder til evaluering af idrætsudøvere.
 • Baseret på analyse af idrætsgren opstilles de studerende forslag til træningsplanlægning, hvor det diskuteres, hvordan forskellige træningsformer (aerob-, anaerob og styrketræning) skal prioriteres i løbet af året. Endvidere angiver de studerende praktiske anvisninger til, hvordan de forskellige træningsformer kan kombineres.
Engelsk titel

Planning of Sport- and Exercise Training (PT-Træn)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet

Målbeskrivelse

Viden: 
Opnår indsigt i at analysere en idrætsgren.
Kendskab til  forskellige testmetoder.
Teoretisk baggrund for at planlægge træning for idrætsudøvere

Færdigheder:
Kan udføre praktiske tests.
Udarbejde træningsprogrammer.

Kompetencer:
Kan analyse behovet og typen af træning for forskellige typer af idrætsudøvere.  
Kan prioritere anvendelsen af de forskellige træningsformer (aerob-, anaerob og styrketræning) i forskellige perioder i idrætsgrene.

Planlægning af træningsforløb i praksis (under vejledning), studenterpræsentationer, forelæsninger og gruppetimer.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Undervisningen tager udgangspunkt i, at de studerende har faglige kompetencer indenfor området ”træningsfysiologi”.

Skriftlig
Mundtlig
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

De studerende afleverer 2 gruppeopgaver under forløbet: én i arbejdskravsanalyse af en idræt og én i træningsplanlægning for en idræt.

Undervejs tilbydes vejledning i udarbejdelsen af opgaverne.

Efter aflevering får de studernede feedback i form af skriftlige kommentarer fra underviseren til hver opgave.

Opgaverne fremlægges desuden i plenum, hvor både studerende og undervisere giver mundtlig feedback.

 

 

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min (incl. votering)
Skriftlig aflevering
Mundtlig eksamen på baggrund af en (gruppe)synopsis med centralt stillet opgaveformulering, som uploades i DE (Digital Eksamen) mandag kl. 12.00 i ugen før eksamensugen og afleveres mandag kl. 12.00 i eksamensugen.

Synopsens længde er maksimalt 3 sider, á 2400 anslag inkl. mellemrum, men eksklusiv figurer/tabeller samt referenceliste. Sider ud over det tilladte vil ikke blive bedømt. Synopsen fungerer som oplæg til den individuelle mundtlige eksamen, som er uden forberedelse og tager udgangspunkt i synopsen, men skal kunne perspektiveres i forhold til kursets generelle læringsmål
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 12
 • Holdundervisning
 • 30
 • Forberedelse (anslået)
 • 83
 • Praktiske øvelser
 • 30
 • Projektarbejde
 • 50
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 206