Aerob træning - kredsløb og ilttransport

Kursusindhold

Kurset omhandler kredsløbstilpasninger ved aerob træning. Den første del omhandler hjertets strukturelle og funktionelle tilpasninger til træning. Derefter gennemgås reguleringsmekanismer for blodgennemstrømning og hvordan arterier og arterioler påvirkes af livsstilssygdomme og ved aerob træning. Kurset gennemgår ydermere ilttransport, iltkinetik samt begrænsninger i maksimal iltoptagelse. Til sidst gennemgås regulering af kapillærtilvækst i skeletmuskler med særlig henblik på effekt af træning. 

I kurset indgår studenterfremlæggelser af videnskabelige artikler og arbejde med cases, som skal fremlægges mundtligt.
Foruden faglig viden har kurset fokus på forståelse og mundtlig fremlæggelse af videnskabelige artikler.

Engelsk titel

Aerobic Training: Effects on the Cardiovascular System and Oxygen Transport

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i Humanfysiologi

Målbeskrivelse

Målbeskrivelse

Viden:

Den studerende skal have kendskab til de tilpasninger, der forekommer i hjerte, blod og blodkar ved aerob træning samt hvilken fysiologisk betydning disse tilpasninger har. Den studerende skal herunder have en forståelse for betydningen af kønsforskelle samt den aerobe trænings intensitet og volumen for kredsløbets tilpasninger.

Den studerende skal have kendskab til, hvordan inaktivitet og livsstilssygdomme påvirker kredsløbet og hvilke sundhedfremmende effekter på kredsløbet der kan opnås med aerob træning.

Den studerende skal have kendskab til fysiske og molekylære mekanismer der ligger til grund for tilpasninger i kredsløbet med aerob træning.

Den studerende skal have grundlæggende, dog ikke detaljeret, kendskab til forskellige eksperimentelle modeller som kan bruges til at studere kardiovaskulære parametre og ilttransport.

Færdigheder:

Færdighed i mundtlig fremlæggelse af videnskabelige artikler og problemstillinger med henblik på evaluering af fysiologisk relevans, studiedesign, resultat og konklusioner.

Kompetencer:

Den studerende skal opnå kompetence i at kritisk analysere videnskabelige artikler og kunne diskutere artiklernes indhold i forhold til anden videnskabelig litteratur.

Forelæsninger, arbejde med cases, studenterfremlæggelse og demonstrationsøvelse.

Videnskabelige artikler. Oplyses før kursusstart på Absalon.

Grundigt kendskab til humanfysiologi og arbejdsfysiologi (fx kurserne i arbejdsfysiologi på bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet samt de obligatoriske humanfysiologiske kurser på kandidatuddannelsen i Humanfysiologi).
Uden tilsvarende baggrund vil kurset være svært at følge.
Kurset forudsætter endvidere faglighed svarende til en bestået BA-uddannelse.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Mundtlig fremlæggelse á 30 min inkl. votering.
10 min fremlæggelse med efterfølgende spørgsmål baseret på en videnskabelig artikel med ca. 24-timers forberedelse.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern censur med 2 bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 140
  • Eksamen
  • 24
  • Total
  • 206