Træningsfysiologi (T-TrænFys)

Kursusindhold

Kurset er opdelt i fire hovedområder:

 • Effekter af forskellige former for aerob træning
 • Effekter af forskellige former for anaerob træning
 • Effekter af kombination af forskellige former træning
 • Effekter af intensiveret træning

  Undervejs i kurset vil der blive afviklet praktiske øvelser, hvor træningen vil blive afprøvet og evalueret.

 

 

Engelsk titel

Physiology of Training (T-TrænFys)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet

Målbeskrivelse

Viden: 
Opnår indsigt i principperne i og fysiologiske effekter af aerobe og anaerobe træningsformer samt kombinerede træningsformer.

Færdigheder:
Er i stand til praktisk at planlægge og udføre aerobe-, anaerobe- og kombinationstræningssessioner.

Kompetencer:
Kan analysere effekten af en træning for en given idrætsudøver. Kan vurdere en idrætsudøvers behov for forskellige typer af træning.

Forelæsninger, gruppetimer og praktiktimer.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon

Kendskab til biomekanik, anatomi, fysiologi samt arbejdsfysiologi eller tilsvarende vil være en fordel.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Skriftlig stedprøve.

Kurset er udtaget til ITX-eksamen
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Forberedelse (anslået)
 • 170
 • Praktiske øvelser
 • 9
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 206