Humanfysiologi 1

Kursusindhold

Kursets formål er:

At de studerende via kurset opnår detaljeret kendskab til fysiologiske mekanismer indenfor endokrinologi og metabolisme samt neurofysiologi, motorisk kontrol og muskelfysiologi. De studerende skal kunne integrere denne viden og anvende den til kritisk og analytisk at forholde sig til problemstillinger indenfor ovennævnte hovedområder i al almindelighed og i særdeleshed i forhold til muskelaktivitet (muskulært arbejde).

Engelsk titel

Human Physiology 1

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i Humanfysiologi

Målbeskrivelse

Viden:
Den studerende får et omfattende kendskab til og viden omkring muskelfysiologi, neurofysiologi og endokrinologi og metabolsime

Kompetencer:
Den studerende bringes i stand til at at forstå komplicerede fysiologiske mekanismer og årsagssammenhænge

Færdigheder:
Den studerende er i stand til at anvende sin fysiologiske viden i formulering af fysiologiske projekter samt har et vist kendskab til fysiologiske metoder

Forelæsninger, øvelser, øvelesdiskussioner og rapporter.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Afsluttet bachelorgrad i Idræt eller tilsvarende forudsætninger i fysiologi.

Kurset forudsætter faglighed svarende til en bestået BA-uddannelse.

Kurset er kun for studerende, der er optaget på kandidatuddannelsen i Humanfysiologi. Andre studerende kan ikke tilmelde sig kurset.

Skriftlig
Mundtlig
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Mundtlig feedback på småopgaver i undervisningstimerne.

Skriftlig og mundtlig feedback på øvelsesrapporterne.

Mundtlig feedback på den mundtlige eksamenspræstation.

 

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 25 min
Mundtlig eksamen - 25 min inkl. votering
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
2 interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 335
 • Praktiske øvelser
 • 20
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 412