Globalisering og lokal udvikling i u-landene

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i to centrale analytiske tilgange til undersøgelser af henholdsvis økonomisk globalisering (globale værdikæder) og lokal udvikling (livelihood strategier). Udviklingen af de to tilgange og deres metodiske redskaber gennemgås og deres anvendelse undersøges gennem kritisk læsning og diskussion af empiriske studier. Afslutningsvis undersøges potentialerne for at kombinere de to analytiske tilgange og deres praktiske anvendelse eksemplificeres.

Engelsk titel

Globalisation and Local Development in Developing Countries

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Målbeskrivelse

Viden:

 • Globale økonomiske og politiske processer
 • Drivkræfter i lokale udviklingsprocesser
 • Statslig regulering
 • Globale værdikæder og opgradering
 • Transnationale selskaber
 • Lokale socio-økonomiske og politiske udviklingsdynamikker
 • Husstande og livelihood strategier
 • Sociale bevægelser
 • Den uformelle sektor
 • Land-by relationer
 • Migration og mobilitet

 

Færdigheder: 

 • Redegøre for den teoretiske baggrund og det begrebslige indhold i de to analytiske tilgange (livelihood og globale værdikæder)
 • Anvende de metodiske redskaber som indgår i de to analytiske tilgange
 • Analysere konkrete udviklingsforløb (case studier) fra forskellige udviklingslande

 

Kompetencer:

 • Vurdere brugbarheden af de to tilgange (livelihood og global værdikæde tilgangene) til at analysere udviklingsgeografiske problemstillinger
 • Vurdere mulighederne for at kombinere de to tilgange
 • Diskutere hvordan lokale og globale udviklingsprocesser interagerer i udviklingslande

 

Undervisningen foregår ved øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Se kursushjemmeside på Absalon.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformatik uddannelsens obligatoriske kurser.

Kurset er et i en række af begrænset valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i naturgeografi, samfundsgeografi, geoinformatik eller miljøgeografi, i dette tilfælde samfundsgeografi.

Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Ved den mundtlige prøve trækker den studerende et blandt i forvejen kendte spørgsmål og eksamineres uden forberedelse.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 164
 • Teoretiske øvelser
 • 42
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NGEB10023U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 3
Skemagruppe
C
Kapacitet
25
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Marianne Nylandsted Larsen   (3-74757347706e7535727c356b72)
 • Manja Hoppe Andreasen   (15-7064716d6431647167756864766871436c6a71316e7831676e)
Gemt den 08-12-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students