Jordens opbygning, dynamiske historie og ressourcer (Geologi)

Kursusindhold

Geologiske processer og materialer, herunder bjergartsdannende mineraler, sedimentære, magmatiske og metamorfe bjergarter, vulkanisme, bjergkædedannelse, sedimentære processer og facies, stratigrafiske principper og Danmarks geologi, økonmisk geologi og kridtaflejringer, undergrundens og istidsaflejringernes opbygning i relation til hydrogeologiske problemstillinger.

Engelsk titel

The Composition, Dynamical History and Resources of the Earth (Geologi)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

 

Målbeskrivelse

Viden:

 • Den pladetektoniske model og de dynamiske processer der danner, nedbryder og omdanner mineraler og bjergarter i det store geologiske kredsløb
 • Grundlæggende introduktion til geologiske materialer; mineraler og bjergarter
 • Grundlæggende introduktion til sedimentære processer og strukturer
 • Grundlæggende introduktion til udvalgte aflejringsmiljøer og tilhørende sedimentære facies
 • Grundlæggende gennemgang af stratigrafiske principper belyst ved eksempler fra den dansk geologiske lagsøjle  
 • Grundlæggende hydrogeologi og grundvand som råstof


Færdigheder:

 • Demonstrere kendskab til den pladetektoniske model og Jordens opbygning
 • Have kendskab til de vigtigste magmatiske, metamorfe og sedimentære bjergartstyper og deres dannelsesmiljøer
 • Have kendskab til vigtige sedimentære processer, strukturer og aflejringsmiljøer; have kendskab til den danske stratgraiske lagsøjle
 • Beskrive dannelsen og fordelingen af udvalgte geologiske råstoffer, herunder grundvand
 • Grundlæggende kendskab til hydrogeologi og hydrogeologiske principper


Kompetencer:

 • Kombinere materialers egenskaber til en bestemmelse af udvalgte mineraler og bjergarter
 • Relatere de forskellige typer af bjergarter til dannelsesmiljø i en pladetektonisk og/eller palæogeografisk ramme
 • Bestemme vigtige sedimentære bjergartet og tolke deres afljeringsmiljø
 • Vurdere hvordan forskellige geologiske data sæt (boringer, profiler, målinger etc.) kan inddrages til løsning af geologiske problemstillinger

Undervisningen foregår ved forelæsninger, øvelser og to 1-dags ekskursioner. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Se kursushjemmesiden på Absalon.

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Ved den mundtlige prøve trækker den studerende et spørgsmål og eksamineres uden forberedelse.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 126
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Ekskursioner
 • 24
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NGEB10012U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 3
Skemagruppe
C
Kapacitet
48
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Lars B Clemmensen   (5-6e63747565426b6970306d7730666d)
Gemt den 09-12-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students