Dynamisk stratigrafi (DynStrat)

Kursusindhold

Kurset gennemgår de forskellige typer af stratigrafi: lito-, bio-, krono-, magneto-, cyklo- og kemo-og seismisk stratigrafi. Der lægges vægt på det dynamiske aspekt i stratigrafi, med særlig vægt på sekvensstratigrafi. Sekvensstratigrafi, cyclo- og kemostratigrafi anvendes til at demonstrere de basale dynamiske processer, der er styrende for den stratigrafiske udvikling gennem eksempler og modellering.

Undervisningen indledes med en 6 dages felttur til Sorbas-Cabo De Gata regionen i Sydspanien sammen med "Litosfærens geologi og geokemi". Observationer fra feltturen inkorporeres i den efterfølgende undervisning.  Resten af kurset foregår ved kombinerede forelæsninger og øvelser.


Kursets mål er, at den studerende ved afslutningen af kurset har opnået basal indsigt i, hvorledes stratigrafiske principper og metoder kan anvendes til at inddele, klassificere, korrelere og tolke fyldet i et sedimentbassin.

Den studerende forventes at kunne forklare og anvende de vigtigste stratigrafiske principper, klassifikationer og metoder. I løbet af kurset opnår den studerende den nødvendige teoretiske og praktiske baggrundsviden til at gennemføre en stratigrafisk analyse gennem tolkning af refleksionsseismiske profiler og sedimentologisk-stratigrafiske lagsøjleprofiler fra boringer og dagblotninger.

Engelsk titel

Dynamic Stratigraphy (DynStrat)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience
 

Målbeskrivelse

Viden:

 • Principper og metoder for litostratigrafi, biostratigrafi, kronostratigrafi, magnetostratigrafi, cyclostratigrafi,  kemostratigrafi samt sekvensstratigrafi.
 • Basale dynamiske processer der er styrende for de forskellige typer af stratigrafi.


Færdigheder:

 • gennemføre en litostratigrafisk inddeling af en sedimentær enhed på flere hierarkiske niveauer
 • foretage en formelt korrekt opstilling af en litostratigrafisk enhed
 • gennemføre en biostratigrafisk inddeling af en sedimentær enhed
 • beskrive forskellige typer biostratigrafiske enheder
 • foretage en formelt korrekt opstilling af en biostratigrafisk enhed
 • anvende den seismisk-stratigrafiske metode
 • anvende den sekvensstratigrafiske metode på lagserier fra forskellige aflejringsmiljøer
 • bruge den sekvensstratigrafiske metode til sedimentologisk-stratigrafiske ekstrapolation


Kompetencer:

 • relatere litostratigrafiske enheders grænser til tidsplaner
 • forklare baggrunden for den biostratigrafiske metode
 • forklare baggrunden for de magnetostratigrafiske, cyklostratigrafiske og vigtigste kemostratigrafiske metoder, samt at relatere dem til lito- og biostratigrafisk klassifikation
 • forklare den seismisk-stratigrafiske metode
 • forklare baggrunden for den sekvensstratigrafiske metode
 • forklare den kronostratigrafiske metode
 • relatere den kronostratigrafiske metode til de øvrige stratigrafiske metoder
 • forklare begreberne geokronologi og geokronometri, samt kontrastere dem til de stratigrafiske principper
 • kombinere de forskellige stratigrafiske metoder i analysen af et sedimentbassins fyld, samt at kunne vurdere anvendeligheden af de enkelte metoder i forskellige typer bassinfyld

Undervisningen foregår ved forelæsninger, øvelser og en 6-dages ekskursion til Spanien. Ekskursionen er fælles med kurset "Litosfærens geologi og geokemi". På basis af materialer og observationer fra Spanien udarbejdes der en frivillig rapport. Materialer og observationer fra Spanien anvendes delvist i forelæsninger og øvelser. Der udarbejdes en øvelses-rapport på basis af øvelserne. De studerende skal give hinanden (anonymt) peerfeedback på inden den endelige aflevering. Øvelsesmaterialet indgår i pensum.

Se kursushjemmesiden på Absalon.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geologi-geoscience uddannelsens obligatoriske kurser på 1. år (dvs. svarende til 60 ECTS).

Ekskursionen finder sted i første uge af blokken. Studerende skal selv organisere og betale rejsen til og fra Spanien samt kr. 125 pr. feltdag for kost og logi. Information om de nøjagtige tidspunkter, betaling etc. kan findes på kursushjemmesiden på Absalon. Studerende skal have en gyldig rejseforsikring, som dækker sygdom/hjemtransport.

Skriftlig
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Ved den mundtlige prøve trækker den studerende et spørgsmål og eksamineres uden forberedelse.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 21
 • Teoretiske øvelser
 • 21
 • Ekskursioner
 • 72
 • Forberedelse (anslået)
 • 92
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NGEB10007U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 2
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
64
Studienævn
Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Christian J. Bjerrum   (3-7279714f78767d3d7a843d737a)
Gemt den 01-03-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students