Arealanvendelse i globalt perspektiv

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i humane og naturvidenskabelige dimensioner af den globale arealanvendelse, primært relateret til land- og skovbrug men også med inddragelse af andre arealanvendelsestyper. Kurset har fokus på forskellige tilgange til at forstå arealanvendelse samt relevansen af arealanvendels i forhold til at opnå bæredygtig udvikling.

Engelsk titel

Land Use in a Global Perspective

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Målbeskrivelse

Viden:

Global arealanvendelse, globale kortlægninger, biofysiske, socioøkonomiske og kulturelle drivkræfter, case-studier versus global skala, systemanalyse, kobling mellem arealanvendelse og produktion og miljøeffekter, næringsstofcirkulation, livelihood-land-use interaktion, bæredygtig udvikling.

Færdigheder:

redegøre for generelle tendenser for klodens land use ændringer og for hvordan de hænger sammen med befolkningsvækst, teknologiudvikling og globaliseringsprocesser såvel som med lokale ressourceforvaltningsstrategier.
 
• redegøre for hovedtrækkene i de globale ændringer i den historiske arealanvendelse.
 
• redegøre for de væsentligste årsager til arealanvendelsesændringerne.

• redegøre for lokale og globale samfundsmæssige, kulturelle og naturmæssige faktorer som spiller en rolle for arealanvendelsesændringerne.
 
• redegøre for hvordan systemanalyse i sine forskellige betydninger kan anvendes i landbrugssystemsammenhænge.
 
• redegøre for de samfundsmæssige og miljømæssige implikationer af arealanvendelsesændringer i forskellige lokale og regionale sammenhænge.

Kompetencer:

Analysere, vurdere og anvende resultater, metoder, teori og data i forbindelse med arealanvendelsesproblemstillinger

Undervisningen foregår ved øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Se kursushjemmeside på Absalon.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformatik uddannelsens obligatoriske kurser.

Kurset er et i en række af begrænset valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i naturgeografi, samfundsgeografi, geoinformatik eller miljøgeografi, i dette tilfælde miljøgeografi.

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende gennem kurset og afleveres i eksamensugen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse (anslået)
  • 164
  • Teoretiske øvelser
  • 42
  • Total
  • 206