Grundlæggende statistik (StatG)

Kursusindhold

Deskriptiv statistik, sandsynlighedsfordelinger, stikprøve, hypotesetest, korrelation, regression.

Engelsk titel

Basic Statistics (StatG)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Målbeskrivelse

Viden om:

 • Deskriptiv statistik, sandsynlighedsfordelinger, stikprøve, hypotesetest, korrelation, regression.


Færdigheder i at:

 • Udføre grundlæggende statistiske analyser af geodata ved brug af regneark (Excel).
 • Udtrykke sig mundtligt og skriftligt præcist om statistiske emner.


Kompetencer til at:
 

 • Vurdere den relevante brug af grundlæggende statistiske analyser af geodata.

Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Se kursushjemmeside på Absalon.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende
Mundtlig prøve, 20 minutter
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres inden eksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Der trækkes desuden et spørgsmål relateret til pensum. Prøven er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Forberedelse (anslået)
 • 164
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Total
 • 206