Litosfærens geologi og geokemi (Lit)

Kursusindhold

Kurset er mellem til høj niveau kursus i magmatisk og metamorf petrologi og geokemi. Kurset bygger på tidligere introducerede begreber.

Under kurset præsenteres de grundlæggende høj-temperatur geokemiske, isotop geokemiske og petrologiske principper, sammen med deres anvendelse til en beskrivelse af Jordens udvikling og de forskellige reservoirer. De petrologiske og geokemiske karaktertræk ved udvalgte bjergartsgrupper og bjergartsserier, der karakteriserer forskellige plade tektoniske forekomstmåder undersøges ligeledes.

Kurset starter med en 1-uges felttur til Sorbas-Cabo De Gata regionen i Sydspanien sammen med parallel kurset Dynamisk stratigrafi, og observationer fra feltturen inkorporeres i den efterfølgende undervisning. Kurset omfatter forelæsninger over udvalgte emner og tilknyttede øvelser med fokus på petrografisk undersøgelse af relevante prøver.

Engelsk titel

Geology and Geochemistry of the Lithosphere (Lit)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience

Målbeskrivelse

Viden

 • Dannelsen af forskellige magmatyper ved opsmeltning af Jordens skorpe og kappe.
 • Opførslen af hoved og spor elementer under magmatiske processer.
 • Petrografiske, geokemiske og radiogene isotope karaktertræk ved magmatiske bjergarter i forskellige pladetektoniske miljøer.
 • De geokemiske og isotope karaktertræk af forskellige reservoirer i jordens kappe og skorpe, og deres oprindelse.


Færdigheder

 • At identificere de vigtigste bjergartsdannende mineraler i almindelige magmatiske bjergarter makroskopisk og mikroskopisk.
 • At identificere og beskrive de geokemiske og petrografiske karaktertræk for magmatiske bjergarter i forskellige tektoniske rammer (e.g. subduktionszoner, midt-ocean rygge, hot spots).
 • At beskrive rækkefølgen af mineraler og bjergarter dannet under fraktioneret krystallisation af et magma
 • At beskrive opførslen af hoved og spor elementer og radiogene isotoper under almindelige magmatiske processer, såsom delvis opsmeltning og fraktioneret krystallisation.


Kompentencer

 • Diskutere begreber og processer indenfor magmatisk petrologi og geokemi
 • Tolke petrografiske teksturer i tyndslib i form af magmatiske processer
 • Anvende geokemiske og petrologiske principper ved tolkning af oprindelse og udvikling af magmatiske bjergarter.
 • Anvende geokemiske principper ved forudsigelse af foreneligheden af forskellige spor elementer I forskellige mineraler, og deres opførsel under opsmeltning og krystallisation.
 • Anvende geokemiske principper ved tolkningen af oprindelsen og udviklingen af jordens forskellige geokemiske reservoirer (Total Jord, forarmet MORB kappe, continental skorpe)
 • Anvende geokemiske principper ved sammenligning og tolkning af de geokemiske og petrografiske karaktertræk for magmatiske bjergarter i forskellige tektoniske rammer.

Undervisningen foregår ved forelæsninger, øvelser og en 6-dages ekskursion til Spanien. Ekskursionen er fælles med kurset "Dynamisk stratigrafi". Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geologi-geoscience uddannelsens obligatoriske kurser på 1. år.

Ekskursionen finder sted i første uge af blokken. Studerende skal selv organisere og betale rejsen til og fra Spanien samt kr. 125 pr. feltdag for kost og logi. Information om de nøjagtige tidspunkter, betaling etc. kan findes på kursushjemmesiden på Absalon. Studerende skal have en gyldig rejseforsikring, som dækker sygdom/hjemtransport.

Skriftlig
Mundtlig
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende
Mundtlig prøve, 20 minutter
To skriftlige opgaver udarbejdes løbende og afleveres under kurset. Ved den mundtlige prøve trækker den studerende et spørgsmål i pensum og eksamineres uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en vægtning af den skriftlige præstation med 20 % og den mundtlige præstation med 80 %. Kurset bestås, hvis den samlede vægtede karakter er bestået
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 18
 • Teoretiske øvelser
 • 18
 • Ekskursioner
 • 36
 • Forberedelse (anslået)
 • 134
 • Total
 • 206