Samfundsmæssigt væsentlige stofstrømme (SVS)

Kursusindhold

Kurset giver en elementær indføring i samfundsmæssige vigtige stofstrømme herunder vand, kulstof, kvælstof, fosfor og tungmetaller. Kurset fokuserere på miljøforhold i et ressource- og reguleringsmæssigt perspektiv.

Engelsk titel

Important Flows in Society (SVS)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Målbeskrivelse

Viden:

 • grundlæggende fysiske lovmæssigheder i stof- og energikredsløb
 • miljøgeokemi
 • vandkredsløb og vandforsyning
 • kulstofkredsløb
 • drivhuseffekt
 • klimaændringer
 • næringsstofkredsløb
 • tungmetalkredsløb
 • naturressourcer- og forvaltning
 • bæredygtighed


Færdigheder:

 • Redegøre for de grundlæggende fysiske lovmæssigheder i stof- og energikredsløb
 • Redegøre for drivhuseffekten, drivhusgasser, klimaændringer og den samfundsmæssige betydning og regulering af disse
 • Redegøre for vandkredsløbet og den samfundsmæssige betydning og regulering af dette
 • Redegøre for kulstofkredsløbet og den samfundsmæssige betydning og regulering af dette
 • Redegøre for næringsstofkredsløbet og den samfundsmæssige betydning og regulering af dette
 • Redegøre for tungmetalkredsløbet og den samfundsmæssige betydning og regulering af dette


Kompetencer:

Vurdere samfundsmæssige og naturvidenskabelige koblinger i centrale stofkredsløb i relation til de samfundsmæssige udfordringer i forvaltningen af væsentlige naturressourcer.

 

Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Se kursushjemmesiden på Absalon.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformtik uddannelsens obligatoriske kurser på 1. år.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Ved den mundtlige prøve trækker den studerende et spørgsmål blandt 50 i forvejen kendte spørgsmål. Prøven er uden forberedelse.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 164
 • Øvelser
 • 14
 • Total
 • 206