Produktion af flydende fødevarer

Kursusindhold

Kurset omhandler enhedsoperationer og processeringsteknologier brugt i fødevareindustrien under tilvejebringelse af flydende fødevarer. Eksempler på disse er: spray- og frysetørring, inddampning, opvarmning og nedkøling, blanding, transport af væsker vha. pumpning, homogenisering og forskellige separationsprocesser. Kurset vil også berøre forståelse for og indblik i design af proceslinjer. Der vil i kurset i høj grad blive undervist i teorien bag væskers flydeegenskaber og hvordan disse relaterer sig til processeringen. 

Kurset baserer sig meget på den kvantitative forståelse for processerne og derfor vil procesberegninger og forståelsen af de fysiske fænomener som processerne baserer sig på være det underliggende tema for kurset.

Engelsk titel

Liquid Food Processing

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring

Målbeskrivelse

Målet med kurset er at give de studerende en detaljeret viden om udstyr/processer samt hvordan produktegenskaber samspiller med processeringen af væsker i fødevareindustrien. En væsentlig del af kurset er at give de studerende viden og værktøjer til at beregne processtider, processeringseffekter samt analysere proceslinjer.

Når kurset er gennemført, forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Beskrive hvordan man kan karakterisere og måle reologiske egenskaber for flydende fødevarer 
 • Beskrive principperne bag nyere procesteknologier.

 

Færdigheder

 • Forklare hvordan de rheologiske egenskaber samspiller med processeringen af væsker.
 • Udføre masse og energibalancer for enhedsoperationer og proceslinjer.
 • Beregne energiforbrug for almindelige enhedsoperationer.
 • Beregne inaktiveringskinetik for bakterier, enzymer og vitaminer ved forskellige temperaturprofiler.

 

Kompetencer

 • Analysere proceslinjer og diskutere udfordringer samt komme med simple løsningsforslag på disse.
 • Vurdere valg af procesudstyr til en proceslinje på baggrund af produktets reologiske opførsel

Kurset bliver undervist i form af forelæsninger, regneøvelser samt casearbejde i grupper. Regneøvelser vil blive gennemført imellem forelæsningerne hver tirsdag hvor vi kan diskutere beregningerne og reflektionerne løbende. Casearbejdet forekommer sideløbende igennem kurset og skal godkendes inden eksamen.

Se Absalon for kursuslitteratur.

 

 

Det forventes at de studerende har baggrund svarende til 1-4. semester på bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring (specialiseringen i kvalitet og teknologi samt fødevareingeniør). Kurset undervises ud fra en forudsætning om at de studerende har en basal forståelse for fødevarefysik, fødevarekemi og mikrobiologi.

Kurset er reserveret studerende på bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring (specialisering i kvalitet og teknologi/​fødevareingeniør).
Kurset undervises som hovedregel på dansk, men engelske forelæsninger kan forekomme.
DTU-studerende kan ansøge eget studienævn om forhåndsgodkendelse til kurset.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

De studerende får løbende mundtlig feedback som en del af deres teoretiske øvelser, hvor de bliver vejledt til løsning af opgaver.

ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Eksamen vil bestå af beregninger, vurderinger og multiple choice spørgsmål

Kurset er udtaget til ITX-eksamen
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Da eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computere til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Hvis lærebøger og noter er tilladte iflg kursusbeskrivelsen skal de medbringes i papirform eller uploades før eksamen til ITX-systemet via Digital Eksamen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 32
 • Forberedelse (anslået)
 • 77,5
 • Teoretiske øvelser
 • 20
 • Ekskursioner
 • 4
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 137,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NFOB16006U
ECTS
5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Kursets varighed er 13 uger (fra semesterstart)
Placering
Blok 1 og Blok 2
Skemagruppe
Undervisningen på kurset foregår på Danmarks Tekniske Universitet(DTU) og afholdes tirsdage fra klokken 08.00 til 12.00.
Kapacitet
Ingen begrænsning
Studienævn
Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt
Udbydende institut
 • Institut for Fødevarevidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Jacob Judas Kain Kirkensgaard   (4-7b7b7c7c51778080753f7c863f757c)
 • Lilia Ahrné   (5-7e7b7e7b735278818176407d8740767d)
Gemt den 10-12-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students