Grundlæggende celle- og molekylærbiologi

Kursusindhold

I kurset gennemgås den prokaryote og eukaryote celles opbygning, membranstruktur og transport, inter- og intracellulær signalering, exo- og endocytose, Mendels love, molekylær genetik, kromosomer, DNA, RNA, gener, replikation, transskription, translation, mutationer og epigenetik.

Engelsk titel

Basic Cell and Molecular Biology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring

Målbeskrivelse

Formålet med kurset er at give den studerende en grundlæggende viden indenfor celle- og molekylærbiologi med relevans for mikrobiologi, biokemi, ernæring, fysisk aktivitet og sundhed.

Når kurset er gennemført forventes de studerende at kunne:

Viden:

 • Udtrykke viden om prokaryote celler
 • Udtrykke viden om eukaryote (gær og mammale) celler
 • Udtrykke viden om genetik
 • Forstå cellemembranens opbygning og transport
 • Forstå opbygning og informationsvideregivelse fra arvematerialet, herunder grundlæggende forståelse af replikation, transskription og translation


Færdigheder:

 • Anvende databaser med relevans for celle- og molekylærbiologi
 • Demonstrere basale molekylær- og cellebiologiske laboratorieteknikker
 • Analysere og vurdere data fra molekylære og cellebiologiske studier


Kompetencer:

 • Diskutere og formidle celle- og molekylærbiologisk viden med relevans for fødevarer, biokemi og ernæring i forhold til sundhed
 • Diskutere basale molekylærbiologiske problemstillinger indenfor sundhed

Forelæsninger, kollokvier, teoretiske og praktiske øvelser (inkl. PC og i begrænset omfang laboratorie-øvelser)

Se Absalon for kursuslitteratur.

 

Eksempler på kursuslitteratur:

Alberts et al. "Essential Cell Biology",

"Brock Biology of Microorganisms" 

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Der gives mundtlig, kollektiv feedback i forbindelse med dels mindre tests i forbindelse med undervisningen (Shakespeak o.lign.) samt i forbindelse med prøveeksamen (gennemgang af tidligere eksamenssæt, som de studerende har udført i forbindelse med undervisningen).

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Eksamenssættet består typisk af 20-25 opgaver. Den indbyrdes vægtning, der kan variere, angives ud for de enkelte opgaver.

Kurset er udtaget til ITX-eksamen
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

Da eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computere til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 55
 • Holdundervisning
 • 12
 • Forberedelse (anslået)
 • 83
 • Teoretiske øvelser
 • 44
 • Praktiske øvelser
 • 10
 • Eksamen
 • 2
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NFOB15007U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 3
Skemagruppe
B
Kapacitet
120
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt
Udbydende institut
 • Institut for Fødevarevidenskab
 • Institut for Idræt og Ernæring
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Dennis Sandris Nielsen   (2-737d4f757e7e733d7a843d737a)
  Primær kursusansvarlig
 • Thomas Elbenhardt Jensen   (8-78696e69727769724472697c77326f7932686f)
Gemt den 23-03-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students