Fødevarefremstilling og ernæring

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til grundlæggende problemstillinger omkring fødevarefremstilling og hvordan fremstillingsprocessen påvirker det færdige produkts kemiske og ernæringsmæssige kvalitet.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, teoretiske og praktiske øvelser, samt projektarbejde. Hver projektgruppe får et projektemne som skal belyses ved litteraturstudie og eksperimentelle forsøg.

Kurset vil indeholde følgende:

 1. Introduktion (kursusoversigt, holdinddeling og introduktion til projektarbejde)
 2. Fremstilling (fx varmetransmission, masse- og energibalance og termofysiske egenskaber)
 3. Analyse (fx bestemmelse af makronæringsstoffer, tekstur og farve)
 4. Ernæring (fx mærkningslovgivning, tilsætningsstoffer og processens indflydelse på næringsindhold)
 5.  
 6. Projektarbejde over bundet emne vil have en videnskabelig og innovativ tilgang (idé-generering, problemformulering, litteraturstudie, eksperimentelt forsøg og udarbejdelse af projektrapport).
Engelsk titel

Food Manufacturing and Nutrition

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring

Målbeskrivelse

At den studerende får kendskab til grundlæggende principper for fødevarefremstilling og opnår en forståelse for sammenhængen mellem fødevarefremstilling og det færdige produkts kemiske sammensætning, kvalitet og ernæringsmæssige værdi.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at have/kunne:

Viden:

 • Grundlæggende kendskab til fødevarefremstillingsprocesser (fx. transport af energi og masse, og vekselvirkninger mellem proces og produkt)
 • Grundlæggende kendskab til fødevareanalyse (fx. makronæringsstoffer, tekstur og farve)
 • Grundlæggende kendskab til næringsindhold (fx. ingredienser, lovgivning, næringsstoffer og fødevarefremstillingens indflydelse på næringsindhold)
 • Viden om innovativ tilgang i fødevarefremstilling

 

Færdigheder:

 • Forstå energi og massebalance ved fødevareprocessering
 • Beskrive produktion af en fødevare og indflydelsen på det færdige produkts kemiske sammensætning og ernæringsmæssige kvalitet
 • Udføre og resultatbehandle eksperimentelle forsøg
 • Formidle eksperimentelle resultater på en videnskabelig korrekt måde

 

Kompetencer:

 • Samarbejde med medstuderende om gennemførsel og udarbejdelse af projektrapport
 • Reflektere over opnåede praktiske og teoretiske resultater

Kurset vil indeholde en blanding af plenumforelæsninger, teoretiske og praktiske øvelser, samt metode-og projektarbejde.

Se Absalon for kursuslitteratur.

Skriftlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, Løbende under kurset
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Den skriftlige aflevering er en projektrapport.
Den skriftlige prøve er en 2 timers eksamen med alle hjælpemidler.
Projektrapport og skriftlig prøve tæller hver 50% i den samlede eksamenskarakter og begge dele skal bestås. I projektrapporten markeres det, hvem der har skrevet hvad.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 110
 • Forberedelse (anslået)
 • 114
 • Praktiske øvelser
 • 16
 • Projektarbejde
 • 160
 • Vejledning
 • 10
 • Eksamen
 • 2
 • Total
 • 412