Grundlæggende statistik og sandsynlighedsregning (GSS)

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til sandsynlighedsregning og statistik og omfatter følgende emner:

 • Sandsynlighed, betinget sandsynlighed, uafhængighed.
 • Stokastiske variable, middelværdi og varians, forventning, transformation.
 • Simultane og marginale fordelinger, kovarians og korrelation.
 • Diskrete og kontinuerte sandsynlighedsfordelinger.
 • Transformationer af normalfordelte variable.
 • Maksimum likelihood-(ML-)estimation.
 • Konstruktion af konfidensinterval og hypoteseafprøvning i basale normalfordelingsmodeller.
 • Introduktion til store tals lov og den centrale grænseværdisætning (der anvendes i økonometrifagene).
 • Computersimulation.
Engelsk titel

Introductory Probability Theory and Statistics (GSS)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i datalogi-økonomi

Målbeskrivelse

Viden om

 • Forståelse af aksiomer og regneregler for sandsynligheder samt af stokastiske variable.
 • Forståelse af betingede sandsynligheder, uafhængighed og tilhørende regneregler.
 • Forståelse af sandsynlighedsfunktioner og –tætheder i én og to dimensioner, middelværdi og varians, kovarians og korrelation, samt forskellen mellem marginale og simultane fordelinger.
 • Forståelse for de statistiske grundbegreber: statistisk model, estimation, princippet om ML-estimation, konfidensinterval og hypoteseafprøvning.
 • Forståelse af store tals lov og den centrale grænseværdisætning.

 

Færdigheder i at

 • Beregne sandsynligheder og betingede sandsynligheder ved brug af deres definitioner og regneregler.
 • Gennemføre beregninger vedrørende marginale, simultane og betingede sandsynligheder samt momenter for diskrete stokastiske variable.
 • Gennemføre beregninger vedrørende marginale tætheder og simple transformationer for kontinuerte stokastiske variable.
 • Gennemføre simple computersimulationseksperimenter ved hjælp af relevant software med henblik på at undersøge egenskaber ved stokastiske variable og deres fordelinger.
 • Estimere simple statistiske modeller, beregne konfidensintervaller og udføre simple hypoteseafprøvninger i de præsenterede statistiske modeller.

 

Kompetencer til at

 • Oversætte oplysninger (givet som tekst) om sandsynligheder, betingede sandsynligheder og eksperimenter til de relevante matematiske formler og udtryk.
 • Opstille simple statistiske modeller, kunne vurdere deres relevans for at afklare konkrete videnskabelige spørgsmål, og kunne kvantificere usikkerhed vedrørende deres konklusioner.
 • Designe, udføre og fortolke simple computersimulationseksperimenter, der undersøger egenskaber ved stokastiske variable og deres fordelinger.

6 timers forelæsning og 6 timers øvelser om ugen i 7 uger.

 1. Se Absalon, når kurset er oprettet.

 2.  

   

  Eksempelvis kunne følgende indgå i pensum:
 3. M. Sørensen: En introduktion til sandsynlighedsregning. 9. udgave. 
 4.  
 5. H. B. Nielsen: Introduction to likelihood based estimation and inference. Third edition.

Introduktion til matematik (MatIntro).

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
...
Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt

Herunder bøger, egne noter og slides fra undervisningen, lommeregner samt programmer, der er tilgængelige på computerne i eksamenslokalet.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 118
 • Teoretiske øvelser
 • 42
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206