Systemudvikling

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til de elementære elementer i udviklingen af it-systemer i sundhedssystemet. Det indbefatter fra området systemudvikling: kravspecifikation, use cases, grundlæggende UML-diagrammer og systemudviklingsmetoder. Det indbefatter fra området Databaser: datamodellering og realisering af datamodel i en relationel database. Dertil kommer en introduktion til SQL  og dataudveksling med XML. 

Engelsk titel

Systems Development

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i sundhed og informatik 

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre overordnet for systemudviklingsmetoder (Unified Process og SCRUM)
 • Redegøre for hvad en kravspecifikation er og hvordan den udarbejdes
 • Reflektere over udfordringerne ved udviklingen af store IT-systemer
 • Kendskab til XML til udveksling af sundhedsdata

 

Færdigheder

 • Kan udvikle et simpelt objektorienteret program med brugergrænseflade og interaktion til database
 • Vælge systemudviklingsmetode i forhold til en given opgave og opgavens kontekst, herunder medarbejdere og teknologi
 • Udforme enkle use case diagrammer, sekvensdiagrammer, klassediagrammer og aktivitetsdiagrammer
 • Begrunde valg af datatyper og datamodel
 • Oprette og manipulere databaser ved hjælp af SQL
 • Udforme et Entity Relationship diagram

 

Kompetencer

 • Indgå i et sundhedsfagligt projektsamarbejde omkring udviklingen af et mindre IT-system (i henhold til KUs regler for datasikkerhed og fortrolighed).

Forelæsninger, øvelser, workshops samt afleveringsopgaver

Viden om programmering og færdigheder svarende til det, der opnås på kurset Programmering

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Mundtlig prøve, 20 min. uden forberedelse med opsyn.
2-4 skriftlige gruppeafleveringer, som tilsammen udgør en portfolio.
Individuel mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i portfolioen.
Der gives en samlet individuel karakter.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Forberedelse (anslået)
 • 118
 • Øvelser
 • 24
 • Eksamen
 • 40
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Engelsk
Delvist på dansk
Kursusnummer
NDAB19000U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
B
Kapacitet
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Sundhed og informatik
Udbydende institut
 • Datalogisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Tariq Osman Andersen   (5-7865766d7544686d326f7932686f)
 • Hugo Andrés López   (5-707374697e44686d326f7932686f)
Gemt den 09-12-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students