Randomiserede algoritmer til dataanalyse (RAD)

Kursusindhold

Randomiserede algoritmer er ofte deres traditionelle deterministiske modstykker overlegne. Mange beregningsproblemer er i praksis umulige uden brug af randomisering.

Anvendelsesområder, såsom grafalgoritmer og store datastrømme med relevans for maskinlæring og dataanalyse, vil behandles, men fokus vil være på den grundlæggende forståelse for at give den studerende det nødvendige grundlag for at forstå og bruge sandsynligheder i algoritmer og dataanalyse.

Engelsk titel

Randomised Algorithms for Data Analysis (RAD)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i datalogi

Målbeskrivelse

Viden om:

Relevant kombinatorisk sandsynlighedsteori og randomiserede teknikker i algoritmik:

 • Varians og spredning
 • Haleuligheder
 • Den probabilistiske metode
 • Randomiserede datastrukturer
 • Randomiserede algoritmer
 • Analyse af store datastrømme


Færdigheder i at:

 • Vise grænser for forventet køretid af randomiserede algoritmer
 • Forklare metoder til at begrænse sandsynligheden for, at en tilfældig variabel afviger langt fra dens forventede værdi
 • Anvende probabilistiske metoder, f.eks. til at bevise eksistens af algoritmer
 • Finde simple og effektive randomiserde algoritmer og datastrukturer, hvor traditionelle deterministiske metoder er vanskeligere eller mindre effektive


Kompetencer til at:

 • Ræsonnere om og anvende randomiserede teknikker til dataanalyseproblemer

Forelæsninger, øvelser, ugeopgaver og et implementeringsprojekt.

Se Absalon.

Forventes at være "Randomized Algorithms" af Motwani and Raghavan.

Grundlæggende sandsynlighedsregning svarende til kurset "Matematisk analyse og sandsynlighedsteori i datalogi" eller "Matematisk analyse og statistik i datalogi" samt grundlæggende algoritmik svarende til kurset "Algoritmer og datastrukturer".

Skriftlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 minutter
Der er 30 minutters forberedelse til den mundtlige eksamen
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se læringsmålene.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 100
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Øvelser
 • 24
 • Projektarbejde
 • 25
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 206