Udvikling af cloud-baserede sundheds-apps

Kursusindhold

Faget giver introduktion til udvikling af apps med server- og cloudbaseret lagring af data. Emnerne præsenteres med vægt på forståelse af principperne i de datalogiske teknikker, der typisk benyttes til realisering af app- og cloudbaserede it-løsninger.

Opgaverne i kurset knyttes til design og udvikling af apps inden for det telemedicinske anvendelsesområde. De studerende får hands-on erfaringer med programmering, opsætning af klient-server løsninger, og brug af software development kits til denne type it-løsninger.
Programmeringssproget bliver Java, platformen Android og faciliteter i Amazons cloud anvendes.

Engelsk titel

Development of Cloud-Based Health Apps

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at have tilegnet sig:

Viden

 • Om muligheder og problemstillinger i forbindelse med lagring af data i skyen, herunder juridiske aspekter og sikkerhedsaspekter ved lagring af persondata i skyen

 • Grundlæggende viden om asynkron programmering

 • Grundlæggende viden om design af brugergrænseflader i apps

 • Grundlæggende viden om pålidelig og sikker netværkskommunikation mellem app og cloud.

 

Færdigheder

 • Kan opsætte og anvende et udviklingsmiljø til apps

 • Kan enkel objektorienteret programmering

 • Kan enkel asynkron programmering

 • Kan designe enkle brugergrænseflader til en app

 • Kan konstruere og udnytte en database, der er lagret i skyen

 

Kompetencer

 • Indgå i et team, der udvikler apps med lagring af data i skyen

 • Selv designe og konstruere mindre apps

Forelæsninger, e-læring og projektarbejde

Materialet til dette fagområde er i konstant forandring. Materialet til dette fag vil hovedsagelig bestå af online artikler, teknisk dokumentation og de materialer som underviserne producerer.

 

Se Absalon for kursuslitteratur.

Bestået NDAB11006U Sundheds-it: Systemudvikling og Databaser eller tilsvarende
Det er vigtigt at kunne forholde sig til omfattende, teknisk krævende og engelsksproget dokumentation.
Vidensdeling på holdet er en forudsætning for holdets succes. Det er derfor vigtigt, at du har erfaring med at indgå i teams og deling af teknisk viden

Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio, løbende gennem kurset
Portfolio-aflevering ved afslutningen af kurset indeholdende tre gruppeafleveringer som hver består af en skriftlig del (maks. 3 normalsider) og en videopræsentation i løbet af kurset.

Udover de tre gruppeafleveringer skal portfolioen indeholde en skriftlig individuel del, der rammesætter og perspektiverer de tre skriftlige gruppeafleveringsopgaver. Den individuelle del skal indeholde en refleksion over portfolioens indhold herunder forslag til forbedringer (maks. 5 normalsider).
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet under målbeskrivelsen.

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 30
 • Forberedelse (anslået)
 • 111
 • Teoretiske øvelser
 • 30
 • Eksamen
 • 35
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NDAB16014U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 2
Skemagruppe
C
Kapacitet
Ingen begrænsning
Studienævn
Studienævn for Sundhed og informatik
Udbydende institut
 • Datalogisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Thomas Troels Hildebrandt   (5-6b6c6f676843676c316e7831676e)
Gemt den 04-03-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students