Introduktion til computergrafik (Grafik)

Kursusindhold

Kurset sigter mod at give en indføring i 3-dimensionel grafisk databehandling samt billedsyntese. Det tilstræbes, at undervisningen tilrettelægges således, at praktiske færdigheder inden for programmering af 3-dimensionelle grafiske systemer indøves gennem løsning af skriftlige ugeopgaver.

Indhold:
Indføring i grafisk databehandling bestående af: skankonvertering af primitiver, geometriske transformationer, projektioner fra 3 til 2 dimensioner, repræsentation og visualisering af 3-dimensionelle kurver og flader, lys- og refleksionsmodeller samt centrale algoritmer i visualiseringsprocessen.

Engelsk titel

Foundations of Computer Graphics (Grafik)

Målbeskrivelse

Ved kursets afslutning skal den studerende have opnået følgende:

Viden om

 • Teori og metoder/algoritmer, der anvendes indenfor 3 dimensional grafik.
 • Algoritmer til klipning af linjer og polygoner.
 • Algoritmer til fjernelse af skjulte flader.
 • Algoritmer til visualisering af parametriske kurver.


Færdigheder i at

 • Forklare og implementere geometriske transformationer i 3 dimensioner.
 • Forklare og implementere projektioner fra 3 dimensioner til 2 dimensioner
 • Forklare og implementere skankonvertering af linjer.
 • Forklare og implementere skankonvertering af polygoner.
 • Forklare og implementere simple lysmodeller, som benyttes i 3D grafik.
 • Forklare og implementere algoritmer til visualisering af polygongitre.
 • Forklare og implementere visualisering af parametriske flader.

 

Kompetencer til at

 • Implementere et simpelt 3D grafiksystem, der kan visualisere parametriske flader med lyslægning og fjernelse af skjulte flader.
 • Udfærdige delrapporter over eget arbejde, f.eks. gennem løsning af ugeopgaver.

Forelæsninger samt praktiske og teoretiske øvelser.

Se Absalon, når kurset er blevet oprettet.

Programmering og Problemløsning (PoP) og Lineær algebra (LinAlg)/Lineær algebra i datalogi (LinAlgDat) eller tilsvarende kurser.

Det vil være en fordel at have arbejdet med objektorienteret programmering i et sprog såsom C++.

Det forventes, at de studerende på egen hånd kan anvende diverse krydsplatformsværktøjer såsom cmake samt installere open-source software såsom glew, glwf med mere.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Gennem kurset afleveres der 4-6 skriftlige ugeopgaver, som vægter ligeligt, og som danner grundlag for den endelige karakter, der opnås for gennemførelse af kurset. Opgaverne afleveres i Absalon.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 30
 • Forberedelse (anslået)
 • 82
 • Teoretiske øvelser
 • 14
 • Praktiske øvelser
 • 80
 • Total
 • 206