It-projektledelse (ITP)

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i centrale udfordringer, begreber og metoder, som er vigtige i arbejdet med styring og realisering af større it-baserede projekter i almindeligt forekommende organisatoriske sammenhænge.
Kurset har fokus på, hvordan den organisation, der skal have et it-system indført, sikrer sig at få de ønskede forretningsmæssige gevinster heraf - med et styret omkostnings- og risikoniveau.

I kurset behandles emner som ideudvikling, foranalyse, udarbejdelse af business case, estimering, interessentanalyse, kvalitetsstyring, risikostyring, kravfastlæggelse, kontraktindgåelse, leverandørstyring og beslutningsprocesser i it-baserede projekter.
Der gives også eksempler på vigtige typer af systemudviklingsmetoder, både strukturerede og agile udviklingsmetoder.

Endelig er der fokus på den organisatoriske implementering, herunder fastlæggelse af nye arbejdsgange, medarbejderinddragelse, uddannelse mv.

 

Engelsk titel

IT Project Management (ITP)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i sundhed og informatik

Målbeskrivelse

Den studerende skal efter kurset have opnået følgende:

 

Viden

 • En grundlæggende viden om de centrale udfordringer, begreber og metoder indenfor it-projektledelse.
 • En forståelse af samspillet mellem den tekniske og den organisatoriske implementering af et it-projekt.

 

Færdigheder

 • Evnen til at analysere og diskutere projektledelsesproblemstillinger og handlemuligheder i it-projekter i forbindelse med vigtige typer af systemudviklingsmetoder og gængse udfordringer.
 • Evnen til at gennemføre en systematisk analyse af et forelagt it-projektforløb og herigennem redegøre for projektets projektledelsesmæssige situation (status, stærke og svage sider, risici og handlingsmuligheder).

 

Kompetencer

 • Evnen til at planlægge og styre et mindre it-projekt på en måde, så der løbende sker en systematisk styring af realiseringen af forretningsmæssig nytteværdi i forhold til omkostninger, tidsforbrug og risikoniveau.

 

Forelæsninger, gæsteforelæsninger, hjemmeopgaver og øvelser.

Se Absalon, når kurset er oprettet.

Kendskab til metoder for softwareudvilking. Dette kan for eksempel opnås gennem et af kurserne: Udvikling af informationssystemer, Projektkursus: Systemudvikling eller
Sundheds-it: System udvikling og databaser.

Skriftlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 5 dage
Omfanget af eksamensbesvarelsen er max 15 sider.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Forberedelse (anslået)
 • 151
 • Praktiske øvelser
 • 21
 • Eksamen
 • 20
 • Total
 • 206