Algoritmer og datastrukturer (AD)

Kursusindhold

Kursets formål er at præsentere en række algoritmiske paradigmer (herunder del-og-hersk, det grådige princip og dynamisk programmering), samt at introducere en række analyseværktøjer (korrekthed, køretid, pladsbehov). Fokus er på problemer, der kan løses i polynomiel tid.

Engelsk titel

Algorithms and Data Structures (AD)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i datalogi
Bacheloruddannelsen i machine learning og datavidenskab

Målbeskrivelse

Viden

 • Sorteringsalgoritmer.
 • Grafalgoritmer til bestemmelse af korteste veje og mindste udspændende træer.
 • Fibonacci heaps og binære søgetræer.
 • Amortiseret analyse.
 • Del og hersk.
 • Dynamisk programmering.
 • Grådige algoritmer.
 • Korrekthedsbeviser.

 

Færdigheder

 • Genkende algoritmiske paradigmer (for eksempel del og hersk, dynamisk programmering, grådige algoritmer) og anvende dem på nye problemstillinger.
 • Foretage asymptotisk kompleksitetsanalyse af algoritmer (herunder løsning af rekursive ligninger).
 • Anvende passende datastrukturer på nye problemstillinger.
 • Argumentere for korrekthed af algoritmer vha. induktion (herunder formulering af løkkeinvarianter) samt direkte og modstridsbeviser.

 

Kompetencer

 • Evaluere hvilke paradigmer og datastrukturer er velegnede til at løse nye algoritmiske problemer.

Forelæsninger og øvelsestimer.

Se Absalon for kursuslitteratur.

Grundlæggende programmeringserfaring samt kendskab til grafer, bevisteknikker (f.eks. bevis ved induktion og modstridsbevis) og asymptotisk notation. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine forudsætninger er tilstrækkelige, bør du kontakte den kursusansvarlige.

Skriftlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 25 minutter med 25 minutters forberedelse
De skriftlige ugentlige opgaver kan danne grundlag for spørgsmål ved den mundtlige eksamen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 99
 • Teoretiske øvelser
 • 78
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NDAA04010U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 3
Skemagruppe
C
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Matematik og Datalogi
Udbydende institut
 • Datalogisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Christian Wulff-Nilsen   (7-72767673767681476b7035727c356b72)
Underviser

Christian Wulff-Nilsen
Pawel Winter

Gemt den 20-01-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students