Molekylærbiologi

Kursusindhold

Genomics. DNA-baserede processer som replikation, repair, rekombination, transposition og transkription. Post-transkriptionelle begivenheder som RNA splicing, RNA eksport, RNA lokalisering og translation. Basale reguleringsmekanismer som observeret i studier af eksperimentelle organismer.

Engelsk titel

Molecular Biology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i molekylær biomedicin

Målbeskrivelse

Kurset vil formidle den viden, som er nødvendig for forståelsen af basale molekylærbiologiske problemstillinger og genteknologiske procedurer, således at den studerende kritisk kan tolke og formidle basale molekylærbiologiske forskningsresultater.

Viden:

Genomics.
DNA-baserede processer som replikation, rekombination, transposition og transkription.
Post-transkriptionelle begivenheder som RNA splicing, RNA eksport, RNA lokalisering og translation.
Reguleringsmekanismer som observeret i studier af eksperimentelle organismer.

Færdigheder:

 • fremlægge en original-artikel på engelsk inden for en tidsramme af 20 minutter med vægt på nøgle-eksperimenter.
 • skrive en oversigtsartikel på engelsk med øvre grænser på 2000 ord og 20 referencer, struktureret som et review til et tidsskrift.
 • analysere eksperimentelle resultater og forholde sig til resultaterne i en teoretisk sammenhæng via opgaveløsning.
 • foreslå og forklare eksperimentelle løsninger, inklusiv relevante kontroller, til molekylærbiologiske problemstillinger.
 • udføre eksperimenter selvstændigt på basis af vejledninger på engelsk.


Kompetencer:

 • udvælge og vurdere relevante teoretiske og eksperimentelle metoder til løsning af molekylærbiologiske problemstillinger.
 • formidle - skriftligt og mundtligt – molekylærbiologiske problemstillinger med anvendelse af fagligt korrekt terminologi.
 • vurdere molekylærbiologiens muligheder og begrænsninger mht. anvendelse af forskellige teorier, metoder og apparatur.

Forelæsninger (16 t), eksaminatorier (18 t), laboratorieøvelser (52,5 t), essay-skrivning (60 t)

Kompetencer svarende til kurser beliggende i 1. års blok 1 og 2.
Laboratorieøvelser i proteinkemi og cellebiologi skal være godkendt.

Dele af undervisningen kan foregå på engelsk.

Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Der gives løbende individuel feedback på svar og spørgsmål i undervisningssituationen. Der gives individuel feedback på præsentationer af primær litteratur til de teoretiske øvelser. Der gives individuel feedback på det skriftlige eksamensessay i det omfang det ønskes. Der gives gruppefeedback på praktiske færdigheder som opnås i forbindelse med laboratorieøvelserne.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Skriftlig aflevering
Der skal afleveres et essay ved udgangen af uge 12 som vægter med 25% af den samlede karakter.
Den skriftlige eksamen vægter 75% af den samlede karakter.
Begge deleksamener skal bestås, før eksamen er bestået.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet under målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 16
 • Forberedelse (anslået)
 • 261,5
 • Teoretiske øvelser
 • 18
 • Praktiske øvelser
 • 52,5
 • Projektarbejde
 • 60
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 412,0