Menneskets fysiologi (Fysiologi)

Kursusindhold

En forelæsning vil give et overblik over et fysiologisk emne, som eksempel: nerver, muskler, sanser, respiration, energistofskifte, hormoner, fordøjelse og nyrer. Der lægges vægt på samspillet mellem de forskellige dele af fysiologien.
Disse emner behandles yderligere ved øvelserne. En øvelse kan være enten en laboratorieøvelse eller gruppetimer efterfulgt af en mundtlig fremlæggelse.

Engelsk titel

Human Physiology (Fysiologi)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi
Kandidatuddannelsen i bioteknologi med sidefag

Målbeskrivelse

Kendskab til menneskets fysiologi har stor betydning for den enkelte og for samfundet. Kurset sigter mod en forståelse af menneskekroppens funktioner i samspil med omgivelserne. Den ønskede forståelse bygger på viden om de biokemiske og fysiske processer, der indgår i de mange former for reguleret samspil, som finder sted på celleplan, på organplan og i hele organismen. Både dagligdagens forhold og ekstreme situationer (ekstraordinær belastning, sygdom) bruges til at belyse funktionerne.

Viden:

Den studerende kan gøre rede for menneskelegemets opbygning og funktion af de enkelte organer. Den studerende har viden om og indsigt i samspillet mellem menneskekroppens enkelte dele og med omgivelserne. Den ønskede forståelse bygger på viden om de biokemiske og fysiske processer, der indgår i de mange former for reguleret samspil, som finder sted på celleplan, organplan og i hele organismer.

Færdigheder:

Den studerende er i stand til at udføre simple fysiologiske relevante beregninger og gøre rede for et fysiologisk procesforløb (fx. en figur fra en lærebog eller en videnskabelig artikel).

Kompetencer:

Den studerende er i stand til at anvende den basale viden om fysiologi til at forklare fysiologiske mekanismer i mennesket fx ved faste og fødeindtag, i hvile og under fysisk aktivitet samt relateret til sygdom.

Undervisningen består af en kombination af forelæsninger (alle deltagere) og øvelsestimer (mindre hold á 20-30 studerende). Øvelsestimerne omfatter laboratorieøvelser og opgavetimer (opgaver med fokus på fysiologiske spørgsmål inklusiv gamle eksamensopgaver). Endvidere indgår rapportskrivning.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv

Der gives såvel individuel som kollektiv feedback undervejs i kurset ved øvelser, opgavetimer og forelæsninger. Endvidere gives skriftlig feedback på øvelsesrapport.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
...

Kurset er udtaget til ITX-eksamen
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Hvis ITX eksamen: Adgang til regneprogram (excel eller Maple).

Hvis ej ITX eksamen: Ikke programérbar lommeregner.

 

Da eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computere til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Hvis lærebøger og noter er tilladte iflg kursusbeskrivelsen skal de medbringes i papirform eller uploades før eksamen til ITX-systemet via Digital Eksamen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet under målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 156
 • Praktiske øvelser
 • 18
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206