Biokemi

Kursusindhold

Introducerende teoretisk kursus i biokemi med hovedvægt på det basale stofskifte. Emnerne er glykolyse, glykoneogenese, pentosephosphatreaktioner, glykogenmetabolisme, citronsyrecyklus, oxidativ phosphorylering, lipidmetabolisme (fedtsyrer, triglycerider, cholesterol), membraner og transport, nitrogenmetabolisme (aminosyrer, urinstofcyklus) og nukleotidmetabolisme samt de processer som forbinder dem.

Engelsk titel

Biochemistry

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i molekylær biomedicin
 

Målbeskrivelse

Kursets formål er at give indsigt i hvordan organismer får den nødvendige energi samt at give et grundlæggende kendskab til metaboliske processer i mennesker.

Ved kursets afslutning er den studerende i stand til at:

Viden:
a) demonstrere en forståelse for de nævnte metaboliske processer ved at kunne redegøre for deres formål, substrater, produkter, enzymer, cofaktorer, energiomsætning, og reaktionsligninger
b) berette indgående om reaktionstyper samt coenzymfunktioner fra ovenstående processer med angivelse af specifikke eksempler
c) skitsere lokaliseringen af nedenstående processer på celle- og organismeniveau

Færdigheder:
d) udføre beregninger af Gibbs fri energi og standardreduktionspotentialer og at demonstrere en kvantitativ forståelse af disse
e) redegøre for strukturer og egenskaber af kulhydrater, lipider, aminosyrer, og nukleotider

Kompetencer:
f) beskrive mekanismer involveret i reguleringen af nedenstående processer
g) perspektivere metaboliske sygdomme og hvordan de kan opstå ud fra processerne i stofskiftet
h) sammensætte processerne og forklare hvordan de er integreret og koordineret i organismen.

Forelæsninger, gruppediskussioner og opgaveregning. Maksimum 12 konfrontationstimer pr. uge.
Forelæsninger (i gennemsnit 3 forelæsninger/uge) og eksaminatorier (2 x 2 timer/uge). Læseplan, klokkeslet og sted for undervisningstimerne vil blive oplyst senere på kursets hjemmeside.

Pensum i kurset Almen Kemi forventes bekendt. Kendskab til basal cellebiologi vil være en fordel.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Der bliver givet skriftlig feedback i eksaminatorierne, men det foregår kollektivt og ikke individuelt.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
---
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Det er tilladt at medbringe lommeregner.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet under målbeskrivelsen.

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 21
 • Forberedelse (anslået)
 • 154
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 206