Projektledelse

Kursusindhold

Introduktion: Hvad er et projekt, projektarbejdsformen, grundmodeller, projektledelsen.

Projektets historie: Organisationsformen, ledelsesformen

Projektarbejdsformen: Kendetegn, projekttyper, projekter i organisationen, refleksioner

Målsætningen: Målsætning, projektcyklus, opgaveusikkerhed, udvikling af målsætning

Resultatet: Interessenter, Interessenthåndtering, magtanalyser

Projektplanen: Principperne bag den gode plan, projektgruppen, planlægningsmetoder, risikoanalysen

Organisering: Roller i projektets organisation, forskelle på driftsorganisationen og projektorganisationen

Projektlederen: Ledelsesstile, Styringsværktøjer, opfølgning, mødeledelse, strategier

Kommunikation og forandring: Hyppige fejl i kommunikation, målrettet kommunikation, kommunikation der understøtter forandringer

Ledelse af gruppen: Lederskab, dannelse af projektgruppen, motivation og feedback, coaching, konflikthåndtering, ledelsesprocesser

Ledelse af flere projekter: Project goverance, porteføljeoverblik, rolle- og ansvarsfordeling, prioritering af projekter, fælles sprog, project exellence

Engelsk titel

Project management

Uddannelse

Skov- og Landskabsingeniør
Urban landskabsingniør

Målbeskrivelse

Viden:
- definere hvad et projekt er samt beskrive hvad et projekt består af og hvilke faser et projekt gennemløber
- redegøre for fordele og ulemper ved forskellige projektstyringsværktøjer

-redegøre for valg af ledelsessti

-redegøre for projektorganisationens opbygning i forhold til driftsorganisationen

Færdigheder:
- opstille hensigtsmæssige mål under hensyntagen til en organisations eller et projekts mission og vision
- anvende forskellige projektplanlægningsværktøjer og andre projektredskaber.
- identificere problemstillinger og faldgruber knyttet til forskellige projektforløb
- vise opnåede erfaringer inden for styring og evaluering af projekter. Herunder ressourcestyring, kvalitetsstyring, resultatstyring og porteføljestyring.
- formidle et projekts mål, forløb og produkter m.m. til projektdeltagere samt øvrige ekstern og interne interessenter.

Kompetencer:
- foreslå forskellige løsningsmodeller i forhold til en konkret projektopgave
- argumentere for og reflektere over egne valg i et projektforløb.
- reflektere over selvledelse i relation til egen rolle som projektleder.

-reflektere over dilemmaer mellem projekt- og driftsorganisation

I kurset arbejdes med flere konkrete projekter som omdrejningspunkt. Forskellige metoder, værktøjer, modeller og teorier præsenteres i forelæsningerne og søges koblet til de forskellige faser i styringen af de konkrete projekter.

Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg.

Mundtlig
Kollektiv
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 1 time
Mundtlig prøve på 1 time . ½ times skriftlig forberedelse og ½ times mundtlig eksamen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Kildeliste, undervisnings- og ekskursionsindhold samt målbeskrivelse danner grundlag for bedømmelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 30
 • Forberedelse (anslået)
 • 100
 • Projektarbejde
 • 73
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 204

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
LSLS10135U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Professionsbachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 1 og Blok 2
Kurset afholdes både i blok 1 og 2 for henholdsvis Urban landskabsingeniør og Skov- og landskabsingeniør
Skemagruppe
C
Begge kurser afholdes i skemagruppe C
Kapacitet
Ingen begrænsninger
Studienævn
SCIENCE Professionsbachelor
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Michael Hasse Schacht   (4-716c7767446d6b72326f7932686f)
Gemt den 27-09-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students