Grøn innovation i praksis: Entreprenørskabstour

Kursusindhold

Der er vis tradition for, at starte egen virksomhed efter endt uddannelse blandt Skov- og Landskabsingeniører samt Have- Parkingeniører. Der er imidlertid en tendens til at disse start-ups baseres på meget traditionelle forretningsplaner i et felt med betydelig eksisterende konkurrence. Ønsket er, at de studerende på baggrund af besøg hos start-ups og etablerede virksomheder, kombineret med et teoretisk fundament i højere grad kan udvikle egne virksomheder og innovationsprojekter med fremtidssikrede, værdikæde baserede forretningsplaner med udgangspunkt i markedsanalyser og tidsaktuelle, robuste strømninger i samfundet.

Forventningen er at et øget antal studerende vil starte egen virksomhed efter endt uddannelse, og behersker værdikædeanalyse, samt det basale teoretiske og praktiske grundlag for innovation og entreprenørskab.  I idéudvikling, analyse af værdikæde og udvikling af forretningsplan skal sådanne start-ups og andre innovationsprojekter være åbne for at kombinere flere faglige domæner og tilgrænsende fag med henblik på værdiskabelse.

Faget er bygget omkring ekskursioner med innovation og entreprenørskab som tema, i form af 8-10 hele ekskursionsdage. Disse skal give inspiration til start-ups i de studerendes faglige områder og faglige nærområder samt give praktiske eksempler til træning af værdikædeanalyse og forretningsplaner. Besøgene skal desuden give faglig inspiration samt diskussion af muligheder og typiske faldgruber for start-ups samt forudsætninger, fordele og begrænsninger ved innovation i større velkonsoliderede virksomheder.

 

 

Engelsk titel

Green Innovation - Entrepreneurship Tour

Uddannelse

Skov- og landskabsingeniør

Urban landskabsingeniør

 

Målbeskrivelse

Viden

 

 • Have teoretisk viden om innovation, entreprenørskab, forretningsplaner, værdikæder, Business Model Canvas (BMC), markedsanalyser, cirkulær økonomi, Industri 1.0, 2.0 og 3.0
 • Have praktisk forståelse af anvendelsen af forretningsplaner i innovative processer
 • Have viden om og indsigt i fagområdets innovationsområder

 

Færdigheder

 • Er i stand til at udføre analyser af værdikæder og lave forretningsmodeller vha. BMC på baggrund af teoretiske begreber
 • Kan transformere den opnåede viden/erfaring fra touren til en forretningsmodel der kan eksekveres i praksis
 • Er i stand til at gennemføre en analyse af en konkret problemstilling i et marked i det grønne segment
 • Kan tilpasse sin formidling af indsigter fra analysen til forskellige publikum via posters/forretningsplan

 

Kompetencer

 • Kan samarbejde med medstuderende omkring at planlægge og udføre aktiviteter i et intensivt praksis-orienteret innovation projekt
 • Kan samarbejde med relevante eksterne aktører i innovationsprocesser

Kurset tilrettelægges som et rejsekursus med vægt på ekskursioner til startups og innovationsafdelinger i Danmark og omkringliggende lande.

Undervisningen starter med en kort teoretisk gennemgang af centrale metoder og begreber, hvorefter læringen tilrettelægges som diskussion og analyse af litteratur og input fra eksursionsværter og undervisere. Da det vil forekomme en del rejseaktivitet på kurset, tilrettelægges en del af undervisningen til at foregå i busserne undervejs. Dette kan være litteraturlæsning, øvelser og diskussioner.

I løbet af ekskursionen modner studerende på egen hånd såvel som vha. pitchtræning ideer til en fiktiv egen virksomhed som beskrives i kursets afsluttende projekt som samtidig er grundlag for eksamen.

Når vi ikke er på ekskursion, foregår kurset på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77a, 3480 Fredensborg.

Den studerende skal forvente en ekstra omkostning i forbindelse med overnatning og forplejning under ekskursioner. Prisen forsøges holdt på et minimum gennem overnatning på campingpladser ell. lign. og madlavning i grupper.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Poster præsentation med pitch af det afsluttende projekt og efterfølgende diskussion.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Poster og en side med noter kan medbringes

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Kildeliste, undervisnings- og ekskursionsindhold samt målbeskrivelse danner grundlag for bedømmelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 34
 • Forberedelse (anslået)
 • 25
 • Teoretiske øvelser
 • 25
 • Praktiske øvelser
 • 43
 • Ekskursioner
 • 43
 • Projektarbejde
 • 34
 • Total
 • 204

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
LSLS10132U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Professionsbachelor
Varighed

1 blok

Placering
Sommer
Skemagruppe
Sommerkursus uge 32+33+24
Kapacitet
maks. 25 kursusdeltagere
Studienævn
SCIENCE Professionsbachelor
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Rasmus Halfdan Jørgensen   (3-8177794f78767d3d7a843d737a)
 • Michael Hasse Schacht   (4-6f6a7565426b6970306d7730666d)
 • Christine Nuppenau   (2-717c4e77757c3c79833c7279)
Gemt den 21-06-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students