Profession og praksis

Kursusindhold

Kurset giver de studerende en introduktion til uddannelsen, skov- og landskabsingeniør professionen og et praktisk kendskab til skovarbejde og landskabspleje med henblik på, at den studerende efterfølgende kan indgå i en dialog med eksempelvis skov- og naturteknikere. Endvidere giver kurset de studerende en introduktion til skov- og landskabshistorie, natursyn og GIS med henblik at den studerende efterfølgende kan opnå et mere dybdegående kendskab til fagfelterne. Indholdet i kurset omfatter en introduktion til følgende fem delområder:

1. Uddannelsen og uddannelsesstedet:

 • Studiegrupper
 • IT og Absalon
 • Biblioteket på Frederiksberg
 • Lokalområdet
 • Formalia og godt sprog i skriftligt arbejde på Skovskolen


2. Professionskendskab:

 • Skov- og landskabsingeniørens hverdag og jobmuligheder
 • Erhvervsområdekendskab - virksomhedstyper inden for det grønne område 
 • Kendskab til træets anvendelse og de vigtigste aftagere af træ fra danske skove
 • Introduktion til innovation for skov- og landskabsingeniører


3. Maskiner samt manuelle/motormanuelle discipliner:

 • Motorsaven: opbygning, vedligeholdelse og brug
 • Fældningsteori og arbejdsmiljø
 • Introduktion til maskiner i skovbrug og naturpleje
 • Introduktion til praktisk naturpleje og vandløbsvedligeholdelse
 • Introduktion til plantehåndtering og plantning i praksis
 • Metoder til opmåling og volumenberegning af stående og fældet træ

 

4. Skov- og landskabshistorie og natursyn:

 • Kulturlandskabets historie og dannelse, herunder øvelser i kortanalyse
 • Identifikation af fortidsminder og kulturhistoriske spor, herunder driftshensyn og pleje
 • Introduktion til natursyn

 

5. Kort, GIS og GPS

 • Historiske og nutidige kort
 • Grundlæggende opbygning og geografiske informationssystemer (GIS)
 • Grundlæggende brug af GPS og GIS i skov- og landskabsforvaltning
Engelsk titel

Aspects of Forest and Landscape Engineering

Uddannelse

Skov- og landskabsingeniør

Målbeskrivelse

Formålet med kurset er at introducere den studerende til uddannelsen, studielivet og professionsområdet generelt. Herudover skal den studerende opnå et basalt kendskab til de praktiske opgaver i den grønne sektor.
Når kurset er gennemført, forventes den studerende at:

Viden:

 • have opnået indsigt i professionens erhvervsvilkår og opgaveområde samt professionsudøverens rolle, funktion og særlige identitet
 • have opnået indsigt i professionsområdets primære produktioner og tjenesteydelser
 • kunne nævne vigtige skov- og landskabshistoriske begivenheder der har præget vores kulturlandskab i nyere tid.
 • have opnået kendskab til natursyn
 • kende de vigtigste maskiner i skovbrug og naturpleje
 • have kendskab til kortmateriale relevant for fagområdet
 • Have kendskab til grundlæggende innovationstankegang


Færdigheder:

 • Kunne anvende en række grundlæggende begreber og terminologier i det fagsprog som professionen anvender således at den studerende kan diskutere generelle faglige problemstillinger
 • kunne anvende motorsav og relateret håndværktøj til lette fældningsopgaver
 • kunne anvende håndholdte redskaber til vandløbspleje og naturpleje
 • kunne kvalitetsbestemme, håndtere og plante barrodsplanter og dækrodsplanter
 • kunne identificere spor efter vigtige skov- og landskabshistoriske begivenheder både i felten og på kortmateriale med henblik på fremtidige driftshensyn/plejehensyn.
 • Kan anvende GIS og GPS til enkle registrerings- og kortlægningsopgaver
 • kunne udfærdige skriftlige produkter der lever op til de formelle og skriftlige krav på universitetsniveau
 • kunne opmåle og beregne volumen på stående og fældet træ

 

Kompetencer:

 • kunne samarbejde om at løse praktiske og skriftlige opgaver i en studiegruppe
 • kunne indgå i en dialog med andre faggrupper, herunder skov- og naturteknikere
 • Kunne reflektere over ressourceforbrug og arbejdsforhold ved manuelt skovarbejde, naturpleje og vandløbsvedligeholdelse.

Forelæsning, holdundervisning, gruppearbejde, øvelser, kortøvelser, feltarbejde, ekskursioner, virksomhedsbesøg, projektarbejde og selvstudium

Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Der udarbejdes flere skriftlige opgaver undervejs i kurset, der samles i et portfolio og bedømmes.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Kildeliste, undervisnings- og ekskursionsindhold samt målbeskrivelse danner grundlag for bedømmelse.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 70
 • Forberedelse (anslået)
 • 144
 • Teoretiske øvelser
 • 12
 • Praktiske øvelser
 • 80
 • Ekskursioner
 • 60
 • Projektarbejde
 • 38
 • Total
 • 404

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
LSLS10035U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Professionsbachelor
Varighed

2 blokke

Placering
Blok 1 og Blok 2
Skemagruppe
Kurset foregår uden for skemagruppen og der vil forekomme praktiske forløb der er på 37 timer pr. uge.
Kapacitet
Ingen begrænsninger
Studienævn
SCIENCE Professionsbachelor
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jesper Keur Devantier   (3-797a734f78767d3d7a843d737a)
Underviser

Diverse eksterne undervisere til praksisforløb

Gemt den 30-06-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students