Erstatning i forsikringsretlig belysning

Kursusindhold

Erstatnings – og forsikringsretlige forhold er i dag relevante på en lang række områder både i privatlivet og erhvervslivet, og der er en nær sammenhæng mellem disse to fagområder. De erstatningsretlige regler har ofte betydning for, om en skade kan være forsikringsdækket, men samtidig er de forsikringsretlige regler og forsikringsselskabernes kontraktsvilkår ofte
afgørende for, om der i sidste ende kan opnås erstatning. Formålet med faget er at belyse dette samspil nærmere, det vil bl.a. sige at der ses på skadesbegivenhederne i et helhedsperspektiv, ligesom det sker i praksis med fokus på forsikringsselskabernes rolle som private aktører på området. Kurset indledes med en introduktion til samspillet mellem de to regelsæt på det
generelle plan, hvorefter der fokuseres på nogle specialområder, herunder samspillet mellem erstatning og forsikring i relation til trafikskader, produktansvarsskader, arbejdsskader og
patientskader.

Engelsk titel

Tort Law in an Insurance Law Perspective

Målbeskrivelse

Viden: Den studerende vil kunne redegøre for, hvordan erstatnings-og forsikringsretten spiller sammen.

Færdigheder:Den studerende vil kunne analayse en konkret case og identificere de relavnate problemstillinger og træffe afgørelse

Kompetencer: Den studerende vil være i stand til hurtigt at sætte sig ind i andre problemstillinger, der indebærer et samspil mellem erstatningsretlig og forsikringsretlige regler

Undervisningen er bygget op om cases, der illusterer samspillet mellem erstatnings-og
forsikringsretten. De studerende arbejder med disse cases såvel individuelt som i grupper.

Materialesamling til faget Erstatning i Forsikringsretlig Belysning, DJØF 2017.

Derudover enkelte artikler, som der vil være henvist til undervisningsplanen.

Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Der gives løbende både individuel og kollektiv feedback på de studerendes arbejde med cases i undervisningen. Derudover får de studerende lejlighed til at give peer feedback ved diskussion af opgaverne. Endelig får de studerende feed back ved eksamen i form af en begrundelse for den givne karakter.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Mundtlig eksamen med forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse (anslået)
  • 171,25
  • Seminar
  • 35
  • Total
  • 206,25