Entertainmentret

Kursusindhold

Kursets formål er at give de studerende en indsigt i de væsentligste retsområder inden for entertainment-retten.

 

Entertainmentretten dækker retsområder inden for underholdningsbranchen, hvor der gælder specielle sædvaner og specialiseret praksis. For at have en ordentlig forståelse for disse områder er det nødvendigt at have kendskab til disse sædvaner, praksis m.v. I undervisningen behandles bl.a. spørgsmål som:

 • Hvordan er kontraktreguleringen inden for musik- og filmbranchen (hvilke typer aftaler findes der, hvad er de vigtigste forhold, som man skal være opmærksom på osv.)?
 • Må man bruge eller efterligne andres musik og hvor går grænsen?
 • Hvordan reguleres brug af musik i radio og tv samt online?
 • Er fiktive figurer fra f.eks. film, bøger eller computerspil beskyttet?
 • Kan tjenester som YouTube og Facebook bruge film, musik, fotografier m.v. uden at spørge om lov?
 • Kan en kendt sportsperson forhindre, at vedkommendes navn bruges i et computerspil eller i reklamer?
 • Kan man forhindre at ens billede eller navn bruges på sociale medier eller i aviser m.v.?
 • Hvor går grænsen mellem ytringsfriheden og retten til eget navn og billede m.v.?
 • Er koncerter og sportsbegivenheder beskyttet?
 • Er tv- og film-koncepter beskyttede mod efterligninger?

 

De retsregler som den studerende vil skulle behandle indenfor entertainmentretten vil primært vedrøre aftaleret, immaterialret, medieret, markedsførings- og konkurrenceret samt almindelige retsgrundsætninger. På kurset vil den studerende bl.a. få detaljeret indsigt i reguleringen inden for følgende områder:

 • Musik
 • Radio og tv
 • Film
 • Multimedie
 • Sociale medier
 • Sport
 • Reklamering
 • Retten til eget navn og billede

 

Området er karakteriseret ved, at det i høj grad udvikles via retspraksis. På kurset vil der således ske en analyse af den seneste retspraksis på de forskellige områder. Desuden vil der være fokus på de typiske kontraktmæssige forhold inden for områderne. Undervisningen vil ofte tage udgangspunkt i konkrete aktuelle eksempler, som verserer i medierne.

 

Kurset starter med en generel introduktion til retsområdet, herunder ved at gennemgå retsregler som har betydning for alle de forskellige discipliner inden for entertainmentretten. Herefter gennemgås de enkelte områder inden for entertainmentretten hver for sig.

 

Entertainmentretten har på mange områder et overlap med immateriel- og markedsføringsretten samt medieretten. Det er dog ikke en forudsætning, at de studerende allerede har gennemført kurser inden for disse områder.

 

Faget har stor fokus på den digitale udvikling og ny teknologis betydning for de juridiske problemstillinger. I undervisningen kommer man således ind på retlige aspekter af digitalisering, herunder hvilke konsekvenser det har for rettighedshavere og borgere.

 

Ved selve afviklingen af undervisningen inddrages der i høj grad digitale læringsaktiviteter og læringsredskaber. Eksempelvis vises og afvikles en omfattende mængde eksempler på juridiske problemstillinger fra konkrete tvister digitalt. Derudover orienteres de studerende løbende om nye sager, og udviklingen i disse, via digitale platforme.

Engelsk titel

Entertainment Law

Målbeskrivelse
 • Redegøre for de grundlæggende principper indenfor entertainmentretten.
 • Identificere relevante problemstillinger.
 • Analysere konkrete og komplekse problemstillinger indenfor entertainmentretten.
 • Argumentere for relevante løsninger på disse problemstillinger, herunder ved at foretage afvejning af de relevante argumenter og fremkomme med et fagligt begrundet løsningsforslag.
 • Perspektivere viden om den konkrete problemstilling på en måde der viser det fornødne overblik.
 • Formidle og formulere viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.

 

Undervisningsformen vil være dialogbaseret med inddragelse af de studerende, som - på et frivilligt grundlag - vil skulle præsentere væsentlig domsprakis for de øvrige studerende. Dertil vil der i undervisningen indgå oplæg fra relevante interessenter i industrien, som vil præsentere erfaringer fra deres praktiske arbejde med entertainmentretten.

Lærebogen i Entertainmentret (2. udgave udkommer i august).

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

De studernede vil løbende få feedback på baggrund af deres præstationer.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 178,25
 • Seminar
 • 28
 • Total
 • 206,25

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUA55230U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Morten Rosenmeier   (17-4f71747667703054717567706f676b6774426c7774306d7730666d)
Gemt den 26-01-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students