Aflyst Iværksætterens juridiske udfordringer

Kursusindhold

Formålet er at uddanne juristen til at forstå iværksætterens juridiske problemer, rådgive og løse disse. De juridiske problemer kan ligge på mange forskellige områder, og faget er således i udpræget grad interdisciplinært.

Engelsk titel

The Entrepreneur’s Legal Challenges

Målbeskrivelse

Kursets mål er at give studerende forståelse for og en høj grad af indsigt i vækstorienteret iværksætteres juridiske udfordringer og også for en del forretningsmæssige udfordringer. Studerende vil desuden få indsigt i iværksætter/investor/advokat-forholdet via læsematerialet, undervisningen, gæsteundervisere samt øvelser, hvor de studerende træder i interessenternes sko. Tilsvarende vil de studerende få indsigt i nogle af de mest almindelige juridiske dokumenter anvendt i relation til vækstorienteret iværksættere (fx Term Sheets, NDAs, udviklingsaftaler, mv.).

 

Kurset vil dække de mest relevante juridiske områder for etablering, udvikling og vækst af en iværksættervirksomhed. Særligt fokus vil blive lagt på processen og rationalet i identifikationen af en forretningsidéer, beskyttelsen af immaterielle rettigheder, etableringen af en vækstorienteret iværksættervirksomhed, opnåelsen af finansieringen i de forskellige stadier for en iværksættervirksomhed, salgs- og ekspansionsmuligheder, samt ”exit” (indløsning af gevinsten).

 

Den studerende vil blive undervist i og forventes at kunne

 • analysere de juridiske udfordringer, som iværksætteren møder
 • forstå, hvilke fordele og hindringer en iværksætter har og møder
 • forstå de problemstillinger, hovedudfordringer og den indre systematik, der gælder for hver af de udvalgte juridiske discipliner med særlig relevans for iværksætterens situation
 • forstå hvordan iværksætteri og innovation kan ske inden for juridiske serviceydelser
 • vurdere på en praktisk og omkostningseffektiv måde, hvordan iværksætteren overkommer udfordringer og udvikler sit potentiale
 • evaluere iværksætterens situation og forstå denne med henblik på at indrette forretningsmodellen på en juridisk hensigtsmæssig måde
 • evne at rådgive om og strukturere en egnet selskabsstruktur og organisering for vækst-iværksættere
 • forholde sig kritisk til forretningsplaner, så der kan ydes kvalificeret rådgivning og vejledning til iværksætteren med henblik på at udvikle dennes forretningsidé
 • evne at lægge en strategi for IP-optimering og –beskyttelse
 • evne at lægge en strategi for og rådgive om kapitalrejsninger, herunder de juridiske dokumenter;
 • evne at lægge en strategi og rådgive omkring ekspansion over grænser.

Gennemgang af undervisningsmateriale i henhold til læseplan. Gruppearbejde opmuntres. Inddragelse af cases og traditionel undervisning.

JL Hansen (red.), Iværksætterens juridiske udfordringer, DJØF Forlag, 2. udg. (forventes F17) 

Betydelig mængde af artikler og især standardkontrakter. Liste haves og kan udleveres.

Der er ingen særlige faglige forudsætninger ud over de almindelige adgangskrav til Kandidatuddannelsen.

Ud over at få de centrale elementer i de ti discipliner, er det ambitionen at give den studerende en forståelse for iværksætterens særlige situation.
Det er således især kompetence til at løse og forebygge konflikter, som forventes udviklet.

Der er ikke fag, som udelukkes, hvis dette fag vælges.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 356,5
 • Seminar
 • 56
 • Total
 • 412,5