Aflyst Offentlige myndigheders erstatningsansvar

Kursusindhold

Offentlige myndigheders erstatningsansvar giver anledning til et voksende antal tvister. Grundlaget for offentlige myndigheders erstatningsansvar adskiller sig imidlertid er på flere punkter fra erstatningsansvar i og uden for kontrakt. Dette hænger sammen med, at myndigheders handlinger og undladelser er undergivet andre hensyn og spilleregler end dem, der gælder for private borgere og virksomheder. I praksis er ansvarsnormen for myndigheder en hybrid sammensætning af bl.a. forvaltningsprocessuelle regler, legalitetsbetragtninger, ligheds- og proportionalitetshensyn, ejendomsretsbeskyttelse og hensyn til effektiv forvaltning suppleret af traditionelle erstatningsretlige hensyn. Hertil kommer, at ansvarsnormen har udviklet sig forskelligt inden for forskellige forvaltningsområder og på flere retsområder tillige påvirkes af EU-retten, og at der efter EMRK art. 13 om oprejsning er et objektiveret ansvar ved overtrædelser af EMRK, hvilket efter art. 41 også omfatter ikke-økonomisk skade.

 

Målet for faget er at belyse disse grundlæggende problemstillinger og at belyse retsudviklingen på udvalgte retsområder. Faget har således forbindelse til erstatningsret, forvaltningsret, EU-ret, menneskerettigheder og udbudsret samt til specielle forvaltningsretlige discipliner som socialret, sundhedsret og miljøret, uden at faget dog forudsætter kendskab til de sidstnævnte fag.

Engelsk titel

Liability of Public Authorities

Målbeskrivelse

Fagets mål er, at den studerende skal kunne:

 • Identificere komplicerede juridiske problemer vedrørende offentlige myndigheders erstatningsansvar
 • Analysere komplekse problemstillinger mht. offentlige myndigheders erstatningsansvar med forståelse for de særtræk, der har udviklet sig inden for de forskellige retsområder og under hensyn til påvirkning fra EU-retten og EMRK
 • Argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger under hensyn til de mange hensyn, der må inddrages ved bedømmelse af offentlige myndigheders erstatningsansvar og træffe et sagligt begrundet valg for teoretiske og praktiske løsninger
 • Perspektivere konkrete problemstillinger på en måde, der viser overblik og indsigt i betingelserne for offentlige myndigheders erstatningsansvar
 • Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

Analyse af domme og udvalgte supplerende tekster som fremlægges til diskussion blandt de studerende under lærerens vejledning

Almindeligt JUR BA-niveau

Faget inddrager erstatningsret, forvaltningsret, EU-ret og Menneskeret og udbudsbudsret, men faget forudsætter ikke nogen specialisering på KA niveau inden for disse fag.

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Undervisningen er baseret på kombination af korte lektioner og studenterfremlæggelse, hvorfor der forudsættes en løbende feedback

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Mundtlig eksamen med forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 178,25
 • Seminar
 • 28
 • Total
 • 206,25

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUA55161U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Peter Pagh   (10-54697869763254656b6c446e7976326f7932686f)
Gemt den 18-06-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students