Forsikringsret

Kursusindhold

Hovedformålet med kurset er at give de studerende en indføring i den grundlæggende forsikringsret og de forsikringsretlige termer samt udvalgte forsikringstyper.

 

Hovedproblemstillinger omfatter:

 • Forsikringsaftalens indgåelse
 • Forsikringsaftalens fortolkning og opbygnig af forsikringsbetingelserne
 • Forsikringens varighed
 • Forsikringensbegivenheden og årsagslæren
 • Opgørelse af forsikringskravet
 • Specialstudier, herunder livs- og pensionsforsikring.
Engelsk titel

Insurance law

Målbeskrivelse

Viden:

Den studerende skal kunne redegøre for basale forsikringsretlige regler, grundprincipper og terminologi samt enkelte forsikringstypers opbygning og funktion.

 

Færdigheder:

Den studerende skal kunne identificere og analysere forsikringsretlige problemstillinger.

 

Kompetencer:

Den skal studerende skal kunne træffe komplicerede afgørelser præsenteret for en mere omfattende, konkret case.

Der indgår case arbejde i timerne samt studenter præsentationer

 • Ivan Sørensen: Forsikringsret, 6. udg. 2015. Pensum er på cirka 430 sider.
 • Lærebog i erstatningsret (Eyben og Isager, 8. udgave) kapitel 14, afsnit 2
 • Materialesamling


Samlet pensum omfatter cirka 600 sider.

I øvrigt vil den overvejende del af pensum m.v. fremgå af den læseplan, der findes på fagets hjemmeside.
En egentlig pensumoversigt optages på hjemmesiden i løbet af semesteret.

http:/​/​jura.ku.dk/​studerende/​kandidat/​fag/​forsikringsret/​ indeholder forskellige meddelelser til de studerende og relevante nye afgørelser m.v..
Herudover kan fagets materialesamling og domssamling downloades på hjemmesiden.

Hjemmeside: http:/​/​jura.ku.dk/​studerende/​kandidat/​fag/​forsikringsret/​

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Mundtlig eksamen med forberedelse, 20 minutter

Forberedelsen er casebaseret
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 356,5
 • Seminar
 • 56
 • Total
 • 412,5