Bank- og Finansret

Kursusindhold

Kurset vil omfatte finansiel regulering for banker, realkredit og investering. Emner omfatter finansielle virksomheder og produkter,  forbrugerbeskyttelse samt ledelse.  Der lægges vægt på en samfundsmæssig vinkel, herunder de bagvedliggende hensyn og de fremtidige udfordringer:

 • Finansretten i samfundet samt hensynene bag reglerne
 • Det retlige landskab i Danmark samt EU rettens betydning
 • De finansielle virksomheder og produkter, tilladelse mv
 • Bankretten - indlån, udlån og betalingsformidling
 • Bankretten - forbrugerbeskyttelse og ledelse
 • Realkredit og boligbanklån
 • Realkredit - forbrugerbeskyttelse og ledelse
 • Investering - forbrugerbeskyttelse, rådgiveransvar og ledelse
 • Tilsyn, herunder Finanstilsynet
 • Hvidvask og social ansvarlighed
 • Nye teknologier, blockchain, Bitcoin, Fintech, AI mv. 
Engelsk titel

Banking and Finance

Målbeskrivelse

Viden om det finansielle system, herunder de finansielle virksomheder og finansielle produkter, samt det retlige grundlag, herunder danske og EU-retlige regelsæt om tilladelse, forbrugerbeskyttelse, ledelse mv.

 

Færdigheder mht at identificere de relevante meget omfattende retskilder og anvende dem på de enkelte områder og konflikter. Desuden færdigheder mht at identificere de bagvedliggende hensyn og sætte regelsættet ind i en samfundsmæssig ramme. 

 

Kompetencer til at rådgive om finansretlige forhold og til at se de juridiske forhold i sammenhæng med økonomiske, kommercielle og etiske forhold. 

Cases samt diverse oplæg

Finansret - bank, realkredit, investering, pension af Linda Nielsen, udgave 1, år 2019. kapitel 1-6, 10-11, 13 og 16-20. Studerende på faget kan købe bogen til halv pris hos Academic Books.

Beslægtede fag (eventuelle beslægtede fag eller beslægtede fagområder):
Selskabsret , Kapitalmarkedsret, Finansieringsret, Pensionsret

Skriftlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Selvevaluering og drøftelse på holdet.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 178,25
 • Seminar
 • 28
 • Total
 • 206,25