Visuel Kultur KA: Projektorienteret forløb

Kursusindhold

Praktikworkshops

Studerende, der tager eksamen på Visuel Kultur i Enkeltstående tilvalg: Projektorienteret forløb, udbydes to workshops, som alle forventes at deltage i. Disse workshops har fokus på at styrke brobygningen mellem praksis og teori, finde relevante faglige problemstillinger ift. praktikforløbet, introducere til dokumentationsmetoder og empiriindsamling, opøve refleksioner over kompetenceafklaring, faglig identitet og karriereudsigter samt løbende diskutere udfordringer på arbejdspladsen.

De to workshops er tilrettelagt, så de forholder sig til fagets portfolio-eksamensform. Portfolioen er i alt på 16-20 normalsider og er delt i fire skriftlige dele, der skal afleveres løbende i løbet af semestret. Der meldes datoer ud for de enkelte afleveringer, hvorefter der gives feedback på hver del. Til den endelige eksamensdato samles delene til et dokument, hvor der er mulighed for at omskrive og forbedre portfolioen ift. den feedback, der er modtaget.

Portfolio del 1: Overvejelse over egen opgaveløsning i relation til organisatorisk og institutionel kontekst (3-4 ns) – skriftlig feedback

Portfolio del 2: Formulering af en faglig relevant problemstilling, der relaterer sig til arbejdspladsen (2-3 ns) – peer-feedback på workshop

Portfolio del 3: En teoretisk og metodisk reflekteret analyse af denne problemstilling, hvor der inddrages akademisk metode og teori ift. en udvalgt case fra arbejdsstedet (8-10 ns) – individuel mundtlig feedback

Portfolio del 4: En kritisk refleksion over opgaveløsninger og eget bidrag hertil – peer-feedback (2-3 sider).

Portfolioens elementer afleveres løbende med mulighed for feedback. Til slut afleveres den samlede portfolio, der danner grundlag for den afsluttende bedømmelse.

Engelsk titel

Academic Internship

Uddannelse

Visuel Kultur KA

Undervisningen veksler mellem oplæg fra underviseren og vidensdeling mellem deltagerne.
2 uger á 2 timer spredt udover semesteret.

Der er opstillet en pensumhylde på IKKs bibliotek, hvor man kan søge inspiration til sin pensumliste. Pensum er individuelt på 350 normalsider.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 4
  • Total
  • 4