Visuel kultur/Kunsthistorie -Kunst og Kulturforskning- Podcast og køn

Kursusindhold

På kurset vil vi beskæftige os med podcast i et queer-teoretisk perspektiv. Performancekunst, post-performativitet og lyd som kunstnerisk materiale er et fokuspunkt. Som en del af kurset, vil en indføring i lydredigering danne udgangspunkt for et praktisk arbejde med podcast-journalistik som vidensdelingsstrategi. I løbet af kurset vil vi se på, hvordan podcast anvendes som kunstnerisk materiale, og analysere hvilke dynamikker podcasten som format sætter i spil. Temaer der relaterer til kønsteoretiske emner, er stemmen, kroppen og teknologiske forlængelser af disse. Hovedvægten i kurset ligger på samtidskunst, men forelæsningerne vil også ridse et mediespecifikt felt op, hvor radioens udvikling hen imod podcast-teknologi eksemplificeres i relevante kunstneriske praksisser.

Som en del af kurset vil vi beskæftige os med podcast som kuratering, og kurset giver en indføring i og forståelse af, hvordan podcast kan anvendes i praktisk kunstformidling. Vi vil lytte på podcast fra den danske samtidskunstscene, og diskutere de kunstfaglige emner der tages op i disse. Kurset er på denne måde også en kortlægning af, hvad der bevæger sig i samtidskunsten, både i relation til podcast specifikt, men også i kraft af det indhold podcastene formidler i et bredere perspektiv.

Emnet stemmer vil blive belyst ud fra en refleksion over normative forbindelser mellem krop og stemme, og kurset kan forstås som en kunstnerisk gentænkning af stemmer. Kroppen belyses i et posthumanistisk og new materialism perspektiv, og eksemplificeres i en gennemgang af performancekunst sat i forbindelse med kuratoriske overvejelser. Podcasting forstås som en gatekeeper-funktion, hvor det at kuratere eller udvælge et program udlægges som en etisk overvejelse.

Overordnet struktur: Kurset udgør den ene halvdel af et portfolio-forløb. Opgaverne til denne del af kurset består af 2 skriftlige og 2 lydafleveringer.

Faglige mål: Med udgangspunkt i et praktisk arbejde med podcast, vil eleverne ved kursets afslutning være i stand til at omsætte en kunsthistorisk forståelse i praksis. Det kønspolitiske emne stemmer tilgås metodisk og teoretisk, og vil ved kursets afslutning kunne sammenkobles med de gennemgåede tekster.

Engelsk titel

Visuel Culture/Art History: Art and Culture Research

I løbet af kurset vil de studerende arbejde praktiskmed podcast i grupper. Disse podcasts vil blive præsenteret som studenteroplæg. Vi vil tage på ekskursion til podcaststudier og andre relevante udstillinger m.m. Grundstenen i undervisningen er forelæsninger, gruppearbejde og samtaler i plenum.

Kursets hovedtekst er Judith Butlers Undoing Gender. Derudover bedes eleverne ved kursusstart anskaffe et kursusspecifikt kompendie. Kompendiets hovedtekst er uddrag fra Giorgio Agambens Language and Death.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 279
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 420