Visuel kultur: Visuel praksis

Kursusindhold

Kurset introducerer til forskellige visuelle praksisformer og den digitale kulturs betydning for visuel kommunikation.  

 

 • I den første del af kurset undervises der i visuel formidling, konceptudvikling og kritisk design. Vi får besøg af folk, der har arbejdet med visuel praksis og teori i den kommercielle verden, med afsæt i grafisk design og foto- og videoproduktion.

 

 • I anden halvdel af kurset arbejdes der i grupper med idégenerering, samarbejdsformer og brugerundersøgelser med henblik på udvikling af brugerorienterede kampagne- og designkoncepter i samarbejde med eksterne aktører.

 

Eksamensform

En portfolio på 21-25 normalsider, der består af både skriftlige og audiovisuelle elementer. Portfolioens elementer afleveres løbende med mulighed for feedback. Til slut afleveres den samlede portfolio, der danner grundlag for den afsluttende bedømmelse.

 

Engelsk titel

Visual Culture

Uddannelse

Visuel kultur

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og aktiv deltagelse i undervisningen i form af gruppearbejde og individuelle øvelsesopgaver. Undervejs arbejdes der i grupper med konceptudvikling og løsninger til forskellige konkrete eller hypotetiske aktører.
14 uger á 5 timer

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 70
 • Forberedelse (anslået)
 • 265
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 420